Saldo keuzebudget opnemen met en zonder uitbetaling

Volgen

Er bestaan verschillende vormen keuzebudgetten, maar in de regel zijn de keuzes binnen het budget redelijk gelijk. De verwerking daardoor ook.

Werknemers kunnen het budget toekennen aan bepaalde zaken. De keuze valt dan op het uitbetalen van het (gehele) budget in geld of het omzetten in extra verlof of scholing.

1a) Bij een uitbetaling is de verwerking vrij helder: Gaat het om de uitbetaling van het totale opgebouwde saldo tot dan toe of de eindafrekening, dan gebruik je het standaard Bereken component van de grondslag.

1b) Is er sprake van een tussentijdse uitbetaling, een gedeelte van het saldo, dan gebruik je het voorschot component van de grondslag (let op, dit component moet dan wel gevuld zijn in de grondslag). Alle (tussentijdse) boekingen op het voorschot component zorgen ervoor dat bij de uitbetaling van het totale saldo deze verlaagd wordt met het totaal aan voorschot.

2) Heeft de werknemer (een gedeelte van) het saldo omgezet in verlof of een andere keuze, dan is het gebruik van het voorschot component ook nodig. Er wordt echter per saldo niets uitbetaald, omdat je tegenover dit voorschot een inhouding boekt. Deze verwerking gebeurt dan op een aparte bijzonder tarief strook. De inhouding gaat dan bijvoorbeeld via het inkoop vakantie uren component, looncomponent 497 INH.INKVAKUREN (output). Je zult dan nog wel de verlofuren op de verlofkaart moeten boeken.

Door het op een aparte bijzonder tarief strook te boeken, vallen de bedragen tegen elkaar weg. Je hebt dan inzichtelijk gemaakt dat er een deel van het saldo opgenomen is en omgezet in verlof (in dit geval). Daarnaast zal het gedeelte dat is omgezet, via het voorschot component, het eindsaldo verlagen.

Door bovenstaande opties zijn varianten ook mogelijk. Denk aan een deel uitbetalen en een deel omzetten naar verlof. Bijvoorbeeld 200 euro uitbetalen en 300 euro omzetten naar verlof, dan boek je 500 euro aan voorschot (totale verlaging van saldo is namelijk 500) en 300 aan inkoop verlof.

Let op, keuzebudgetten vallen niet onder tijdspaarfondsen. Voor de verloonde uren verandert er niets.

 

 

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0