PAWW en 4-wekenverloning

Volgen

Een PAWW-regeling gaat altijd in per de eerste van de maand. Dit kan wel eens conflicteren met het begin van een 4-weken verloning. Voor de CAO bouw is het door loket als volgt ingeregeld: 

In de CAO bouw is het PAWW-fonds drie keer aanwezig. Eerst 0% per januari, dan per periode 9 (maand 13-8 tot en met 9-9-2018) 0,05% en vervolgens per periode 10 0,2%.

Het percentage van periode 9 komt als volgt tot stand:

Het fonds PAWW start voor de bouw per 1-9-2018, dit is slechts 1 week van periode 9. Qua percentage hoeft er dus maar 25 % te worden ingehouden en afgedragen.

0.25*0.2 is 0.05.  Voor de volgende periode geldt, gewoon het volledige percentage voor de inhouding en afdracht.

Echter, de meeste cao's met een PAWW regeling kennen op cao niveau geen 4-weken variant. Mocht je toch een 4-weken variant nodig hebben, dan maak je hier een loonmodel voor aan. Aan het PAWW fonds in dit 4-weken loonmodel kunnen geen procentuele afwijkingen worden toegevoegd. Om toch in een gebroken periode met de juiste percentages te kunnen werken, zul je de aanpassingen op werknemersniveau moeten maken. Dit kan collectief.

Je kan in Loket Classic bij collectieve mutaties het fonds toevoegen met een aangepaste datum en een procentuele opgave. Zoals je ziet, kun je dan geen einddatum invoeren.  (zie screenshot)

pawwshot.PNG

Wanneer je daarna het echte fonds gaat toevoegen met de juiste startdatum (dus niet die voor de 'gebroken periode', maar het 'vaste fonds') kies je bij veld berekening de indicatie 'volgens regeling', dan vult de einddatum automatisch voor het fonds van de gebroken periode en zal het systeem voor de resterende looptijd het fonds automatisch onderhouden. 

 

 

 

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0