De vakbondscontributie

Volgen

De vakbondscontributie wordt doorgaans verwerkt als èn een bruto inhouding èn als een netto betaling bij/aan de werknemer. Hiervoor hebben we 2 componenten ingericht op CAO-niveau

(834 VAKBONDSCONTR-) Dit component staat ingericht als bruto inhouding. 

en 

(833 VAKBONDSCONTR+) dat is de  netto betaling 

Je kun deze toevoegen aan de administratie op de gebruikelijke manier en vervolgens de componenten toevoegen aan bij de werknemer. 

Wanneer de netto betaling mee moet lopen voor de wkr, moet dit component nog wel worden toegevoegd aan de wkr exportset. Deze zit hier standaard NIET in.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0