Voorstel voor Salarisschaalverhogingen

Volgen

Veel CAO's kennen salarisschalen. Deze salarisschalen zijn opgenomen in de inrichting van Loket.nl. Bij het salaris van een dienstverband kun je de salarisschaal en salarisschaalcel kiezen. Vaak moeten deze salarisschalen jaarlijks worden geactualiseerd of gaat een werknemer naar een volgende trede. Een bewerkelijke klus, waar we een oplossing voor bieden. 

Zodra het product Salarisschalen (46) is geactiveerd, kan er gebruik worden gemaakt van automatische salarisschaalverhogingen. Hiervoor moet wel een eigen salarisschaal voor worden geïmporteerd worden wanneer het om een andere CAO dan onderstaande lijst gaat.

CAO's met indeling voor salarisvoorstellen: 

08 Signbedrijven
11 Carrosseriebedrijf
11 Metaalbewerkingsbedrijf 

11 Isolatiebedrijf
11 Techn.Installatiebedr.(v/h Loodgieters-,etc)
11 Techn.Installatiebedr.(v/h Elektrot.bedr.)
16 Slagersbedrijf
18 Levensmiddelenbedrijf
21 Beroepsgoederenvervoer en de verhuur mob.kraan
22 Horeca- en aanverwante bedrijf
23 Kinderopvang (voorheen BKN)
23 Kinderopvang (voorheen (MO-groep)
23 Kraamzorg

Inrichting

 Bij de salarisschalen kan op basis van de volgende uitgangspunten de inrichting worden verzorgd:

Verhoging op basis van:

  • Trede, op basis van het veld Periode salarisperiodiek
  • Leeftijd, op basis van het veld Geboortedatum
  • Dienstjaren, op basis van het veld In dienst
  • Leeftijd+Dienstjaren, op basis van de velden Geboortedatum en In dienst
  • Leeftijd+Trede, op basis van de velden Geboortedatum en Periode Salarisperiodiek

 

Bovenstaand een voorbeeld van een inrichting van een salarisschaal. 
60 dagen voor het bereiken van de datum van verhoging zal Loket.nl automatisch een salarisschaalverhoging voorstellen. Bij de salarisschaal kun je tevens een Ingangsmoment vastleggen. Onderstaand 2 voorbeelden van een inrichting op salarisschaalcel, de volgende velden zijn aan Loket.nl toegevoegd:

Groep:
Dit is de omschrijving om de indeling te kunnen onderscheiden, vaak zal het hier om Schaal gaan. 

Indeling 1:
Aan de hand van de inrichting bij de salarisschaal dient hier de trede, het dienstjaar of de leeftijd te worden gevuld. 

Indeling 2: 
Aan de hand van de inrichting bij de salarisschaal dient hier het dienstjaar, de leeftijd of de trede te worden gevuld. 

 

Voorstel in Loket Classic

In Loket Classic verschijnt aan de linkerkant het volgende veld: Salarisaanpassingen

 

 

Klik hierop en het volgende scherm verschijnt:

 

D.m.v. het aanvinken en accorderen kunnen de mutaties automatisch worden doorgevoerd.
Vervolgens wordt er een nieuwe regel toegevoegd op het scherm Beloning -> Basisloon met de vermelding van de nieuwe salarisschaal, salarisschaalcel en basisloon.

 

Signalering activeren

Om de signalering te activeren/te koppelen aan werknemers dien je op werknemerniveau (Start -> Kenmerken) het veld salarisschaal aanpassing op 'ja' zetten. daarnaast kun je hier ook aangeven welke periode hier als periodiek moet worden ingesteld. Het signaal zal vervolgens reageren op de periode welke hier wordt ingesteld. Deze waarden zijn ook toegevoegd aan het overzicht 'dienstverbanden uitgebreid'.

1.JPG

Wil je de signalering collectief activeren?
Dan kan dit in Loket Classic ook op werkgeverniveau via Collectieve mutaties-->Salarisschaal aanpassing signaleren.


Helaas zijn er een tweetal situaties waarin het automatisch verhogen vanuit Loket.nl niet toegepast kan worden. Dat zijn:

-Wanneer een functie (organisatorische eenheid) nog niet langer dan een jaar actief is 

-Wanneer een werknemer aan het einde van een schaal zit

 

In deze gevallen zal je dus handmatig moeten ingrijpen.

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0