Aandachtspunten 53e week

Volgen

In dit item zullen we wat aandachtspunten benoemen die te maken hebben met de verwerking van de 53e week.

Overwerkfactor 53e week

In sommige gevallen is een vaste overwerkfactor gevuld (Loket Classic -> Inrichting -> Regelingen -> Overwerk en ORT -> Overwerk/ORT indicaties).
Loket.nl zal ook bij de 53e week rekening houden met deze vaste overwerkfactor en baseert het uurloon op deze factor.

Als deze factor niet gevuld is (0), rekent Loket.nl met het aantal weken x de ploeg.
Als het uurloon anders bepaalt moet worden, heb je twee mogelijkheden:

1: De vaste overwerkfactor niet vullen (0).

Uitleg: Loket.nl rekent zonder overwerkfactor automatisch met een factor die gebaseerd is op de ploeg maal het aantal weken van de periode. Bij een 53e week met 5 weken.

2: De vaste overwerkfactor aanpassen voor periode 13.

Uitleg: Maak een extra regel aan onder Overwerk/ORT indicaties met periode Periode 13. Vul hier de afwijkende vaste overwerkfactor voor periode 13, bijv. 200 (5 x 40).

Let op! Na de jaarovergang dien je de overwerkfactor weer aan te passen!

SV-dagen bij parttimers met afwijkende SV-dagen in de arbeidstijd

De SV-dagen worden niet herrekend als er sprake is van de 53e week voor werknemers die in hun arbeidstijd afwijkende SV-dagen hebben staan. De SV-dagen kunnen in periode 13 vervangend worden opgegeven in de variabele gegevens.

Grondslag met peilmethodiek

Een grondslag op basis van de peilmethodiek rekent met de deeltijdfactor en het loon van een bepaalde periode. Indien de 53e week uitbetaald wordt, zal Loket.nl nog steeds op een deeltijdfactor van 100% komen voor de berekenen van de grondslag. Het wel of niet uitbetalen van de 53e week heeft dus geen invloed op de opbouw van een grondslag op basis van de peilmethodiek.

Toepassing loonbelastingtabellen 53e week

De belastingdienst schrijft voor dat je bij uitbetaling van de 53e week moet rekenen met 5 x de weektabel. Loket.nl is hier automatisch op ingericht als de 53e week wordt toegepast.

 

 

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0