Verlonen van een eerder jaar dan dat de werkgever actief is

Volgen

Als een werkgever in Loket.nl is opgebouwd in een bepaald jaar, dan is het niet mogelijk om binnen deze administratie verdere historie van deze werkgever op te nemen in Loket.nl.

Voorbeeld: Je hebt een werkgever opgebouwd en het jaar 2022 meegegeven als startjaar. De belastingdienst geeft na opbouw van de werkgever aan dat het loonheffingennummer is geactiveerd per periode 12 van 2021. Hierover wordt nog een loonaangifte verwacht. In Loket.nl kun je 2022 niet aanmaken als de werkgever in eerste instantie opgebouwd is in 2021.

In Loket.nl zal een nieuwe werkgever aangemaakt moeten worden in het betreffende jaar (in dit voorbeeld: 2021). Het gaat hier om een volledig nieuwe werkgever en niet alleen een nieuwe administratie.

Uitzondering: Indien het alleen om een nihilaangifte gaat, kun je dit wellicht via het portaal van de belastingdienst insturen. Je hoeft in deze situatie geen nieuwe werkgever aan te maken.

 

Je hebt twee keuzes:

1. Je gaat alle jaren in de nieuwe werkgever verwerken.

2. Je gaat alleen de ontbrekende jaren in de nieuwe werkgever verwerken.

Het nadeel van optie 1 is dat je alle jaren opnieuw moet verlonen. Het nadeel van optie 2 is dat je twee werkgevers hebt waar de lonen in verwerkt zijn. De keuze zal in de meeste gevallen afhankelijk zijn van het aantal werknemers en mutaties.

Algemene verwerking:

Je maakt de werkgever aan voor het betreffende jaar (in dit voorbeeld: 2016). Let op: Het gaat hier om een volledig nieuwe werkgever en niet alleen een nieuwe administratie. Na het vullen van alle benodigde gegevens sla je deze op, en kan de inrichting worden voltooid op het tabblad Adm. Hier voeg je eventueel nog componenten, grondslagen en fondsen aan toe. Zie voor meer informatie m.b.t. de opbouw van een nieuwe werkgever de artikelen onder de sectie Structuur en opbouw Loket.nl

Verwerking bij keuze 1 (Alles opnieuw):

-Laat het loonheffingennummer en alle aangiftes door ons verwijderen bij de oorspronkelijke werkgever.

-Vul het loonheffingennummer bij de nieuwe werkgever.

-Verloon de periodes en dien de aangiftes opnieuw in.

Verwerking bij keuze 2 (Alleen ontbrekende jaren):

-Laat het loonheffingennummer verwijderen door ons bij de oorspronkelijke werkgever.

-Laat de ingestuurde aangiftes parkeren door ons.

-Verloon de periodes en dien de aangiftes in.

-Vul het loonheffingennummer bij de oorspronkelijke werkgever

-Laat de geparkeerde aangiftes weer terug zetten door ons.

-Laat het loonheffingennummer verwijderen bij de nieuwe werkgever.

 

 Het bovenstaande geldt voor zowel de loonaangifte, als de pensioenaangifte en PLO’s.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0