Berekening Basisloon

Volgen

Algemeen

In de vaste gegevens van de werknemer wordt een basisloon vastgelegd (Arbeidsvoorwaarden -> Beloning --> Basisloon). 

Behalve een Ingangsdatum wordt hier het feitelijke basisloon van de werknemer vastgelegd en de eenheid (periodeloon of uurloon). Daarnaast kan wordt vastgelegd of er sprake is van een brutoloon, nettoloon of loonkosten.

Als het product Salarisschalen (46) geactiveerd is, bestaat de mogelijkheid om o.b.v. de loonschaal Loket.nl het brutoloon (Basisloon) te laten toevoegen.

Berekening

 • Normaliter wordt er per periode met 1 basisloon rekening gehouden. Dit salaris geldt voor de gehele periode.
 • Komt een werknemer in de loop van een periode in dienst of gaat de werknemer uit dienst, dan wordt het salaris voor die periode naar rato berekend op basis van het aantal werkdagen.
 • Wordt een basisloon gedurende een periode gewijzigd dan zijn er dus meerdere voorkomens van het basisloon bekend in 1 periode. Op dat moment gaat Loket.nl per voorkomen het aantal werkdagen bepalen en met deze dagen wordt daarna het basisloon vastgesteld voor die (gebroken) periode. Tenslotte worden de resultaten bij elkaar geteld en vormt dat het basisloon voor betreffende periode.

Deze berekening voor meerdere voorkomens in 1 periode kan alleen onder de volgende voorwaarden:

   1. Er mag geen rooster gevuld zijn in de betreffende periode
   2. De eenheden van de verschillende regels zijn gelijk (periodeloon of uurloon)
   3. De combinatie van de soorten loon (Basisloon, Nettoloon, Loonkosten) moeten in de verschillende voorkomens in één periode hetzelfde zijn. Het is dus niet mogelijk om in een periode in het ene geval rekening te houden met bruto loon en vervolgens in dezelfde periode voor het tweede voorkomen met nettoloon.
   4. Het basisloon is:
  • Brutoloon, Nettoloon of Loonkosten
  • de combinatie Brutoloon én Nettoloon
  • de combinatie Brutoloon en Loonkosten

Voldoet de situatie niet aan de voorwaarden dan is het salaris aan het eind van de periode leidend voor de hele periode. Het salaris wordt berekend op het salaris aan het einde van de betreffende periode. 

Onderstaand tref je enkele uitgewerkte voorbeelden aan die de rekenwijze enigszins verduidelijken:
(aantal werkdagen van betreffende voorkomen / aantal werkdagen van de loonperiode (let op in- en uit dienst)) * loon

Rekenvoorbeeld meerdere regels

Van brutoloon naar brutoloon

Regel 1: 1-1 t/m 12-1-2022, 2400,- en regel 2: 13-1 t/m 31-1-2022, 3150,- Regel 1 is 8 werkdagen actief op 21 werkdagen in periode 1. Regel 1 naar rato 8/21 * 2400,- = 914,29 Regel 2 is 13 werkdagen actief op 21 werkdagen in periode 1. Naar rato 13/21 * 3150,- = 1950,00 Het totale brutoloon voor deze periode wordt dan 2864,29.

Van nettoloon naar nettoloon

Regel 1: 1-1 t/m 20-1-2022, 2140,- en regel 2: 21-1 t/m 31-1-2022, 2199,- Regel 1 is 14 werkdagen actief op 21 werkdagen in periode 1. Regel 1 naar rato 14/21 * 2140, = 1426,67 Regel 2 is 7 werkdagen actief op 21 werkdagen in periode 1. Naar rato 7/21 * 2199,- = 733,00 Het totale nettoloon voor deze periode wordt dan 2159,67.

NB. Indien een arbeidstijdwijziging en een wijziging in het basisloon tegelijkertijd voorkomen gedurende één periode, moet het uit te betalen basisloon handmatig worden opgegeven. Dit doe je onder de variabele gegevens van de betreffende periode. De automatische berekeningswijze voorziet namelijk niet in de situatie waarin beide berekeningen tegelijkertijd voorkomen.

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0