Bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd

Volgen

Vanaf de 1e dag van de maand waarin de werknemer de AOW gerechtigde leeftijd bereikt is hij/zij wel verzekeringsplichtig maar niet premieplichtig. Loket.nl lost dit op de volgende manier op:

Maandverloning

Wordt in de maand van verloning de AOW gerechtigde leeftijd bereikt dan berekent loket.nl vanaf de eerste van de maand automatisch geen sv premies meer. De verzekeringsindicaties ZW, WW en WAO/WIA (Dienstverband -> Arbeidsvoorwaarden -> Sociale verzekering) blijven gewoon op verzekerd staan. Deze indicaties worden ook doorgegeven aan de loonaangifte. Het dienstverband loopt gewoon door en zal altijd beëindigd moeten worden 1 dag voor het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Werkt de werknemer door na zijn AOW gerechtigde leeftijd dan moet (m.u.v een DGA) er een nieuw dienstverband aangemaakt worden met ingangsdatum de AOW gerechtigde leeftijd. De verzekeringsindicaties zullen dan op Niet verzekerd gezet moeten worden.

Voorbeeld:

Een medewerker bereikt op 23-5-2014 de AOW gerechtigde leeftijd. Bij het verlonen van periode 5 zullen er automatisch geen sv premies worden berekent, de status verzekerd blijft staan en zal worden doorgegeven aan de loonaangifte. De uitdienst datum van de medewerker is altijd 22-5-2014 ongeacht of hij/zij doorwerkt of niet.

Sinds 2016 is het zo dat werknemers die ná de AOW doorwerken wel verzekerd zijn voor de ZW. Indien je een AOW dienstverband aanmaakt wordt de ZW ook automatisch op verzekerd gezet. 

4-weken verloning

Bij 4 weken is de systematiek iets anders. Valt de eerste dag van de maand waarop de medewerker de AOW gerechtigde leeftijd bereikt in de te verlonen 4-weken periode dan betaald de werknemer in die periode automatisch geen sv premies meer. Het is dus mogelijk dat een werknemer in 2 periodes geen sv premies betaald! De verzekeringsindicaties ZW, WW en WAO/WIA (Dienstverband -> Arbeidsvoorwaarden -> Sociale verzekering) blijven gewoon op verzekerd staan. Deze indicaties worden ook doorgegeven aan de loonaangifte.Het dienstverband loopt gewoon door en zal altijd beëindigd moeten worden 1 dag voor het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Werkt de werknemer door na zijn AOW gerechtigde leeftijd dan moet er een nieuw dienstverband aangemaakt worden met ingangsdatum de AOW gerechtigde leeftijd. De verzekeringsindicaties zullen dan op Niet verzekerd gezet moeten worden.

Voorbeeld:

Een medewerker bereikt op 20-6-2014 de AOW gerechtigde leeftijd. Bij het verlonen van periode 6 (19-5-2014 t/m 15-6-2014) zullen er automatisch geen sv premies worden berekend, dit omdat de eerste van de maand van bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd in de te verlonen periode valt. De status verzekerd blijft staan en zal worden doorgegeven aan de loonaangifte.

Let op! Ook Bij het verlonen van periode 7 (16-6-2014 t/m 13-7-2014) zullen er automatisch geen sv premies worden berekend! De uitdienst datum van de medewerker is altijd 19-6-2014 ongeacht of hij/zij doorwerkt of niet.

Sinds 2016 is het zo dat werknemers die ná de AOW doorwerken wel verzekerd zijn voor de ZW. Indien je een AOW dienstverband aanmaakt wordt de ZW ook automatisch op verzekerd gezet. 

Fout/signaal

Het is verplicht om een medewerker die de AOW gerechtigde leeftijd bereikt uit dienst te melden. Wordt er in deze situatie voor het betreffende dienstverband geen datum uit dienst gevuld dan ontstaat bij de verloning de volgende foutmelding: “(201) AOW gerechtigde leeftijd is bereikt in periode. Vul de uit dienst datum en/of zorg dat deze voor de AOW gerechtigde leeftijd ligt”.

Zie ook signalen / fouten afhandelen

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0