Hoe verwerk ik de doorbetaaldloonregeling?

Volgen

Bij de doorbetaaldloonregeling (afstaan van loon) heeft een medewerker een dienstbetrekking bij bedrijf A, maar is werkzaam bij bedrijf B. Het loon wordt dan door bedrijf B aan bedrijf A betaald, welke verantwoordelijk is voor het correct inhouden van alle loonheffingen en de betaling aan de werknemer.
In Loket.nl is dit in te richten door de medewerker in bedrijf A te verlonen. In de salarisadministratie van bedrijf B hoeft in beginsel niets vastgelegd te worden over de medewerker: de betaling aan bedrijf A kan met een normale factuur worden afgedaan.

Als de werknemer in bedrijf A echter DGA is, hoeft bedrijf A hiervoor geen premies werknemerverzekeringen af te dragen. Voor de DGA is het dan vaak gunstig om in bedrijf B opgenomen te worden voor de werknemerverzekeringen, zodat er geen aparte particuliere verzekering afgesloten hoeft te worden tegen arbeidsongeschiktheid.

In Loket.nl kan dit op de volgende manier worden ingericht:

In bedrijf A wordt de werknemer als normale DGA verloond: De bijdrage ZVW is van toepassing en er worden geen premies werknemerverzekeringen berekend.

In bedrijf B wordt de werknemer opgenomen in de loonadministratie als normale werknemer. In Loket.nl is onderstaand looncomponent beschikbaar om de regeling uit te voeren:

 

Op werknemerniveau dient het bedrag dat wordt opgegeven  bij component 993 gelijk te zijn aan het bedrag aan salaris. Het component 993 wordt gevuld in de periodieke gegevens van de werknemer via Arbeidsvoorwaarden -> Toeslagen en inhoudingen, categorie Fiscale bijtellingen/aftrek. Op deze manier wordt het heffingsplichtig loon (204) 0 zodat er in de administratie geen LB/PR. VOLKSVERZ. wordt ingehouden en in de loonaangifte geen heffingplichtig loon en ingehouden LB/Pr.Volksverz wordt doorgegeven. Wel worden de premies werknemerverzekeringen berekend en aangegeven in de loonaangifte. Daarnaast dient bij de fiscale gegevens van de medewerker het veld "Toepassen afw. %" op "afwijkend voor tabel en tariefloon" te worden gezet. Het percentage moet op 0% staan. De code loonbelastingtabel "999" die mag je doorgeven via Salarisverwerking > Fiscale gegevens > Code loonbelasting tabel, want dit is verplicht in de loonaangifte voor de doorbetaaldloonregeling.

Bij de doorbetaaldloonregeling gaat de belastingdienst dus niet uit van het uniforme loonbegrip maar bestaat er nog steeds een heffingplichtig- en sociaalplichtig loon.

De salarisverwerking van bedrijf B komt er als volgt uit te zien:

loonstrook component 993.gif

 

loonstaat1.png    

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0