Werkkostenregeling

Volgen

Per 1 januari 2011 bestaat de werkkostenregeling (WKR). Deze werkkostenregeling is m.i.v. 2015 verplicht gesteld voor alle werkgevers in Nederland.

Door deze regeling kan je in 2015 maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt de werkgever loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Eindheffing werkkosten
In Loket.nl zijn voor het boeken van deze eindheffing 3 looncomponenten beschikbaar: 363 BASIS EH WERKK, 263 BASIS EH WKRVJ en 364 EH WERKKOSTEN. Zodra er variabel of periodiek een bedrag geboekt wordt op component 363 BASIS EH WERKK wordt 80% eindheffing berekend en geboekt op component 364 EH WERKKOSTEN. Dit bedrag wordt op werkgeverniveau als eindheffing werkkosten in de loonaangifte doorgegeven aan de belastingdienst.

De eindheffing die verplicht in periode 1 van het volgende jaar aangegeven moet worden dient geboekt te worden op de nieuwe component 263 BASIS EH WKRVJ. Let op, zowel de componenten 363 als 263 zijn dus niet de daadwerkelijke eindheffingscomponenten maar de basiscomponenten waarover eindheffing betaald moet worden. De daadwerkelijke eindheffing wordt automatisch geboekt op de bestaande looncomponent 364 EH WERKKOSTEN.

Signaal bij uit dienst
Als een medewerker waarbij in de vaste gegevens een bedrag staat bij component 363 BASIS EH WERKK en de medewerker wordt uit dienst gemeld zal het volgende signaal getoond worden:
Werknemer wordt uit dienst gemeld maar bij deze werknemer ligt component 768 (eindheffing bestelauto) en/of component 363 (eindheffing werkkosten) vast (Dienstverband.DatumUitDienst.Signaal.1).

Overzicht werkkostenregeling
Er is een overzicht beschikbaar in Loket Classic waarmee o.a. de vrije ruimte van de werkkostenregeling gemaakt kan worden. Voor de inrichting hiervan is het onderstaande van belang

Exportset werkkosten op providerniveau
In Loket Classic kan op providerniveau één of meerdere exportsets werkkosten worden samengesteld. Via Providergegevens -> Exportset werkkosten kunnen deze exportsets worden samengesteld. In een exportset werkkosten dienen de looncomponenten te worden benoemd die onder de werkkostenregeling vallen.

Exportset werkkosten op werkgeverniveau
Naast de exportset(s) op providerniveau is het mogelijk om in Loket Classic op werkgeverniveau een of meerdere exportsets werkkosten samen te stellen. Via Salarisverwerking -> Werkkosten -> Werkgever exportset werkkosten kunnen deze exportsets worden samengesteld. In een exportset werkkosten dienen de looncomponenten te worden benoemd die onder de werkkostenregeling vallen.

Er zijn 60 looncomponenten (1001 t/m 1060) in de categorie netto betalingen beschikbaar t.b.v. de werkkostenregeling. Deze looncomponenten zullen niet op cao niveau in gebruik worden genomen zodat deze looncomponenten naar eigen inzicht op loonmodel en/of werkgeverniveau kunnen worden gebruikt.

Keuze methode werkkostenregeling
Nadat de exportset(s) zijn aangemaakt dienen de overige zaken die van belang zijn om het overzicht werkkostenregeling te presenteren te worden ingericht. Via Loket Classic -> Salarisverwerking -> Werkkosten -> Werkkostenregeling moet voor de jaren 2011 t/m 2014 een keuze gemaakt worden tussen de 3 methodes voor het bepalen van de vrije ruimte en het toetsen van uw vergoedingen en vertrekkingen aan die vrije ruimte.

Methode 1: Toetsbedrag voorgaand jaar, tijdvak kalenderjaar, herrekenen jaar.
Methode 2: Toetsbedrag voorgaand jaar, tijdvak periode, herrekenen jaar.
Methode 3: Toetsbedrag actuele jaar, tijdvak periode, herrekenen nee

Let op, bij methode 1 en 2 moet een toetsloon worden opgegeven, bij methode 3 bepaalt Loket.nl o.b.v. kolom 14 van de loonstaat het toetsbedrag. Het zelf opgeven van het toetsloon bij soort 3 is niet toegestaan.
Het is bij alle methoden mogelijk bepaalde dienstverbanden uit te sluiten. Zet hiervoor op het scherm ‘Dienstverband’ bij betreffende medewerker de indicatie ‘Uitsluiting werkkostenregeling’ op ‘ja’.

Met ingang van 2015
Vanaf 2015 is het verplicht om de eindafrekening van de eventuele eindheffing die voortvloeit uit de WKR af te rekenen in de 1e periode van het volgende jaar. In plaats van 3 verschillende methodes in voorgaande jaren zal er m.i.v. 2015 dus slechts 1 methode toegestaan zijn. Hierdoor is het niet meer nodig om een keuze te maken uit de 3 verschillende opties, Loket.nl hanteert automatisch de juiste instellingen.

Werkkostenregeling financiële administratie
Het is mogelijk dat bepaalde elementen die niet verwerkt worden in de salarisadministratie (bijv. personeelsfeesten) toch van invloed zijn op de bepaling van de ‘vrije ruimte’ en het toetsen van uw vergoedingen en vertrekkingen aan die vrije ruimte. In Loket Classic is het via Salarisverwerking -> Werkkosten -> Werkkostenregeling financieel mogelijk om dit soort vergoedingen te muteren en dus toe te voegen aan het overzicht.

Overzicht werkkostenregeling
Nadat alle rubrieken zijn ingevuld kan in Loket Classic via Salarisverwerking -> Werkkosten -> Overzicht werkkostenregeling het overzicht werkkostenregeling worden opgeroepen. Er kan een keuze gemaakt worden tussen de gedefinieerde exportset(s) op providerniveau (A) en werkgeverniveau (W).

Grafiek WKR op startscherm werkgever in Loket Classic
De WKR grafiek (907) is een grafische weergave van het overzicht werkkostenregeling.

De grafiek wordt getoond als de gebruiker het recht Raadplegen Loonoutput of Raadplegen Loonoutput beperkt heeft en het product geactiveerd is. Om het overzicht te voorzien van de juiste gegevens vanuit de salarisadministratie dient op werkgeverniveau op het scherm Arbeidsvoorwaarden -> Administraties de juiste standaard set werkkosten te worden ingesteld.

Met de refresh knop In Loket.nl Classic, kun je er voor zorgen dat de data geactualiseerd wordt met de stand t/m de laatste goedgekeurde loonrun. In Loket.nl hoeft dit niet. Indien sprake is van meerdere administraties onder één werkgever wordt de grafiek van de actieve administratie getoond.

Nadere informatie over de werkkostenregeling is terug te vinden op de website van de belastingdienst.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0