Mededelingen toevoegen en/of afwikkelen

Volgen

Algemeen
In Loket.nl heb je de beschikking over mededelingen. Deze mededelingen worden vanuit de inrichtingskant van de werkgever gegenereerd. Dit kunnen mededelingen vanuit de CAO laag zijn om je te attenderen op wijzigingen in de betreffende CAO, maar dit kunnen ook eigen mededelingen vanaf loonmodel- of werkgeverniveau zijn.

 

Werkgeverniveau

In Loket.nl tref de mededelingen in het Takencentrum

 

Providerniveau

In Loket Classic kun je ook op providerniveau de mededelingen raadplegen en afwerken onder het tabblad Collectief.

 

Inrichten mededelingen

Naast de standaard mededelingen uit de CAO laag, heb je de beschikking over eigen mededelingen op werkgever- (tabblad ADM) en loonmodelniveau (tabblad LM):
Deze vind je in Loket Classic terug onder Adm/LM -> Algemeen -> Algemene gegevens -> Mededeling

De eigen mededelingen verschijnen op werkgeverniveau op dezelfde plek als de CAO mededelingen.
Je kunt hiermee dus aanvullende mededelingen verwerken zoals een bericht om op het juiste moment te attenderen op een eenmalige uitkering. 

Voorbeeld:

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0