Mededelingen toevoegen en/of afwikkelen

Volgen

In Loket.nl heb je de beschikking over mededelingen. Deze mededelingen worden vanuit de inrichtingskant van de werkgever gegenereerd. Dit kunnen mededelingen vanuit de cao laag zijn om je te attenderen op wijzigingen in de cao laag maar ook eigen mededelingen vanaf loonmodel- of werkgeverniveau zijn mogelijk.

Raadplegen mededelingen

Werkgeverniveau

Op werkgeverniveau tref je aan de linkerkant van je scherm de openstaande en historische mededelingen aan.

Als er mededelingen aanwezig zijn dan herken je dit aan het rode rondje met daarin het aantal openstaande mededelingen. Om de mededelingen te raadplegen klik je op de tekst Mededelingen openstaand waarna een popupvenster verschijnt. Door in dit venster op de betreffende mededeling te klikken kun je de details van de mededeling bekijken. De mededelingen kun je afhandelen door deze aan te vinken en op gelezen te plaatsen met behulp van het envelopje.

Providerniveau

Ook op providerniveau kun je de mededelingen raadplegen en afwerken onder het tabblad Collectief.

 

Inrichten mededelingen

Naast de standaard mededelingen uit de cao laag heb je de beschikking over eigen mededelingen op werkgever- (tabblad Adm) en loonmodelniveau (tabblad Lm): 

Adm/Lm -> Algemeen -> Algemene gegevens -> Mededeling

De eigen mededelingen verschijnen op werkgever- en providerniveau op dezelfde plek als de cao mededelingen. Je kunt dus aanvullende mededelingen verwerken zoals een bericht om op het juiste moment te attenderen op een eenmalige uitkering.

Voorbeeld:

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0