Artiestenregeling

Volgen

Om de regeling voor Artiesten/Beroepssporters juist toe te passen dien je met diverse zaken rekening te houden. Onderstaand is deze regeling nader beschreven.

Kostenvergoedingsbeschikking of kleine vergoedingsregeling

Voor de artiesten/beroepssporters bestaat een kostenvergoedingsbeschikking of kleinevergoedingsregeling. (er kan slechts van één van de twee regelingen tegelijkertijd gebruik worden gemaakt)

Componenten in Loket activeren.

Om de kostenvergoedingsbeschikking of kleine vergoedingsregeling toe te kunnen passen moet de component 765 (kst.verg.besch, categorie fisc. Bijtellingen/aftrek) worden geactiveerd. De component 766 (bytell.k.v.b., categorie intern) vervalt vanaf 2013.

Werknemergegevens

Voor de salarisverwerking van artiesten zijn onderstaande punten van belang:

  • Dienstverband;

Onder basis dienstverband selecteert u het betreffende dienstverband. Dit kan zijn: Musicus/Artiest binnenland, Musicus/Artiest buitenland, Beroepssporter binnenland of Beroepssporter buitenland.

  • Sociale verzekeringen.

U geeft zelf aan of de Artiest/Beroepssporter verzekerd is voor de sociale verzekeringswetten.

  • Zorgverzekeringswet

In het scherm Sociale verzekeringen->Werknemer Zvw selecteert u bij soort zvw

(G) Niet verzekeringsplichtig omdat persoon buitenlands artiest of buitenlands beroepssporter is of behoort tot een buitenlands artiestengezelschap of sportploeg.

(H) Wel verzekeringsplichtig, geen tarief toegepast omdat persoon binnenlands artiest is

  • Loonheffingen

Afhankelijk van het dienstverband wordt automatisch een vast percentage inhouden, 20% of 37,35%.

  • Uit dienst datum

Indien u de datum uit dienst opgeeft kan loket.nl zelf het aantal SV- en Belastingplichtige dagen vaststellen.

Variabele gegevens

Onder variabele gegevens dient u (minimaal) de volgende velden te muteren:

  • Uren -> Uren gewerkt

Indien u het aantal uren opgeeft bepaalt loket.nl zelf het aantal sv- en bel.pl. dagen

  • Fiscale bijtellingen/aftrek -> Kst.verg.besch

Indien u rekening moet houden met de Kostenvergoedingsbeschikking of Kleine vergoedingsregeling dan geeft u hier het betreffende bedrag op.

  • Output -> Loon/salaris

Het bedrag dat u hier opgeeft is de bruto gage, inclusief het bedrag dat valt onder de Kostenvergoedingsbeschikking of Kleine vergoedingsregeling

Het component 765 (kst.verg.besch) is vanaf 2013 een aftrek voor alle heffingen. Onderstaand een voorbeeld hoe de loonstrook er in dit soort gevallen uit zou moeten zien.

Voorbeeld output

LET OP:

De bijtelling K.V.B. is een bijtelpost voor het heffingsplichtigloon maar wordt bij de  berekening van de feitelijke loonheffing weer in mindering gebracht.

Bij het verwerken van artiesten/beroepssporters wordt de werknemersbijdrage sv in mindering gebracht op  het loon v.d. loonheffing.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0