Jaaraangifte / meewerkende kinderen

Volgen

Bij meewerkende kinderen heb je verschillende mogelijkheden. Wanneer het meewerkende kind onder dezelfde arbeidsvoorwaarden werkt als andere werknemers is het ook verzekerd voor de werknemersverzekeringen. In dat geval gelden de normale regels voor de loonheffingen.

Daarnaast mag u onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde regeling voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de Zvw toepassen. Voor de waardering van kleding, maaltijden en inwoning die meewerkende kinderen van hun ouders krijgen, gelden speciale regels.

De regeling houdt onder meer in dat er 1 keer per jaar aangifte wordt gedaan. 

Voor het toepassen van de jaaraangifte bij meewerkende kinderen, geeft de Belastingdienst een apart loonheffingennummer af en hiervoor maak je in de werkgever een aparte administratie aan. Een bestaande administratie is niet om te zetten in jaaraangifte als er al aangifte is gedaan.

Het instellen van jaaraangifte kan in Loket Classic onder Adm -> Algemeen -> Algemene gegevens -> Externe partijen

schermafbeeldingjaaraangifte.png


Als in de wizard nieuwe werknemer bij het opvoeren van een nieuw dienstverband onder hoedanigheden familie van eigenaar op ja is gezet, zal loket.nl enkele velden direct op de juiste instellingen zetten. Er is geen aparte indicatie voor meewerkende kinderen.

1.jpg

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0