Werknemer verwijderen / foutief opgevoerd

Volgen

Als je een werknemer hebt opgevoerd en dit wilt verwijderen én er nog helemaal geen verwerking heeft plaatsgevonden, dan kun je volstaan door in Loket Classic de medewerker met dezelfde datum ook uit dienst te melden. Vervolgens krijg je de verwijderbutton (prullenbak) in beeld en zou je het dienstverband kunnen verwijderen.

Indien een werknemer in dienst zou komen maar heeft dit geen doorgang gevonden, of de werknemer is volledig foutief opgevoerd (en is niet meer te verwijderen) is de procedure om dit dienstverband zo te laten staan zoals het nu staat en deze een datum uit dienst mee te geven gelijk aan de datum in dienst.

Let er hierbij op dat deze datum uit dienst nog moet worden gecommuniceerd aan de belastingdienst middels het gebruik van het component 'LOONAANGIFTE' met een 1 in de periode dat deze werknemer in dienst en uit dienst is gemeld. Uiteraard zal deze mutatie nog mee moeten gaan in een loonaangifte.
Mocht de belastingdienst eisen dat de werknemer volledig uit het systeem wordt verwijderd dan treedt onderstaande procedure in werking waarbij alle X'en vervangen dienen te worden door de relevante informatie die benodigd is om de werknemer te kunnen verwijderen.

 • Controleer in het mutatieverslag ‘Periodieke gegevens’ wat het exacte moment van opvoeren van de werknemer is (datum en tijd zijn van belang). In alle loonruns, loonaangiften en pensioenaangiften na dit moment komt deze werknemer voor, zelfs al zijn er geen variabelen.

 • Om de werknemer werkelijk te verwijderen zullen alle runs en aangiften na het moment van opvoeren van de werknemer moeten worden verwijderd. Indien deze laatste optie van toepassing is, ontvangen wij graag een ticket met onderstaande gegevens om het stappenplan uit te voeren en de noodzakelijke handelingen te verrichten om de betreffende werknemer volledig uit het systeem te kunnen verwijderen.
  - Naam werkgever
  - Cliëntnummer
  - Loonaangifte verwijderen waarin betreffende werknemer is opgenomen (periode X)
  - Loonrun verwijderen waarin betreffende werknemer is opgenomen (volgnummer X, periode X)
  - Werknemer 'XXXXXX' met personeelsnummer XX en personeelsnummer verloning XX uit ULSA verwijderen (actie applicatiebeheer)

Als bovenstaande is uitgevoerd krijg je terugkoppeling waarna je de volgende stappen kunt uitvoeren:

 • Werknemer in Loket.nl verwijderen
 • Opnieuw verlonen
 • Opnieuw loonaangiftes indienen
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0