Verduidelijking Signalen / Fouten in de APG pensioenaangiften

Volgen

02-03-2017: Voor meer informatie m.b.t. de verwerking van 80/90/100 regeling en verlaagde uitbetaling bij ziekte, klik dan hier. 

10-2-2017: De aanlevering voor de Afbouw en SPW is vanaf nu mogelijk. Zie ook dit artikel. De mogelijke signalen die naar voren kunnen komen voor de gebroken periodes en oproepkrachten zijn 141, 165, 168 en 170.

 

Om je te helpen met het oplossen van de fouten en signalen in de aanlevering APG (Bouw/Schoonmaak/SPW) vind je hieronder een lijst met de oplossingen die bij ons bekend zijn. We zullen deze lijst aanvullen zodra er meer bekend is.

Mocht je er met onderstaande oplossingen niet uit komen, dan kun je een ticket indienen met de signaalcode(s). Hiervoor hebben we verschillende gegevens nodig. Als je wilt weten welke gegevens wij nodig hebben, klik dan hier.

 

Signaalcode 54 - Leeftijd onwaarschijnlijk hoog

Wat wij over dit signaal horen is dat je niets hoeft te doen. APG zal waarschijnlijk zelf een aanpassing maken.

 

Signaalcode 98 - Product niet toegestaan bij deze opdrachtgever:

Oorzaak:

Er staat een fonds aan bij deze werkgever wat niet toegestaan is. In veel gevallen gaat het hier om een vervallen fonds.

Oplossing:

 1. Kijk in de foutmelding bij het APG om welk fonds het gaat.
 2. Vul een einddatum bij het betreffende fonds. Je kunt dit voor alle werknemers afsluiten in 1 handeling via Collectieve mutaties -> Fondsen -> Fonds afsluiten.
 3. Draai een extra verloning over de betreffende periode.
 4. Deactiveer de pensioenaangifte, maak deze opnieuw aan en bevestig de pensioenaangifte.

Signaal hangt samen met signaal 296.

 

Signaalcode 101 - Periodiciteit is niet conform afspraak

Oorzaak:

De gegevens van de werkgever worden aangeleverd per 4-weken, terwijl APG ze per maand verwacht of andersom.

Oplossing: 

Neem contact op met APG met welke periodiciteit de werkgever bekend is en vraag hoe deze aangepast kan worden.

 

Signaalcode 102 - Minimum uurloon van inkomstenperiode wordt niet bereikt

Oorzaken:

 • Component 625 BTER loon is niet gedefinieerd
 • Nettoloonafspraak
 • Loondispensatie
 • Het basisloon is mogelijk lager dan de cao schaal

Oplossing:

 • Controleer of component 625 BTER loon gedefinieerd is op werkgeverniveau. Zorg dat er componenten zijn die meelopen voor de BTER grondslag.
 • Probeer de nettoloonafspraak om te zetten naar een brutoloon gebaseerd op het minumum uurloon.
 • Stuur de beschikking ieder jaar naar APG. APG neemt dan een signaal in de pensioenadministratie op.
 • Bij APG houden ze voor de Bouw de minimumlonen uit de cao salaristabellen aan. Controleer of de werknemer minimaal het loon uit de salaristabellen krijgt, pas dit zo nodig aan.

 

Signaalcode 104 - Aangeleverd BTER Productloon is te hoog tov uurloon * uren

Oorzaak Bouw:

Dit signaal kan naar voren komen in een gebroken periode, doordat op dit moment een te laag uurloon wordt doorgegeven. Zorg ervoor dat component 61 verloond is bij de werkgever. Dit is de deeltijdfactor voor de aanlevering en kan dit signaal voorkomen.

Wil je dit signaal corrigeren, draai dan een verloning met een loonresultaat voor de betreffende werknemers/periodes. Klik hier om te lezen hoe je dat kan doen.

 

Signaalcode 105 - Het norm aantal uren wordt overschreven

Oorzaak Bouw:

Het aantal uren dat wordt opgegeven komt niet overeen met het aantal dagen dat wordt doorgegeven. In een aantal gevallen kan dit door het gebruik van Uren TSF (LC 29) of Meeruren (LC 28) komen, deze uren tellen mee voor de gewerkte dagen. Zorg er bij de meeruren voor dat het aantal gewerkte dagen naar evenredigheid wordt verhoogd.

Wil je dit signaal corrigeren, draai dan een verloning met een loonresultaat voor de betreffende werknemers/periodes. Klik hier om te lezen hoe je dat kan doen.

 

Signaalcode 109 - Aangeleverde uren van pensioen/verzekeringsverhouding met datum aanvang …. bij ….. zijn te laag ten opzichte van berekende voltijd uren * deeltijdfactor

Oorzaak:

Als een werknemer minder uren verloond heeft gekregen dan de contracturen, kun je dit signaal krijgen.

Oplossing:

Als de contracturen gewijzigd zijn, dien je de arbeidstijd in Loket.nl aan te passen.

Als er sprake is van onbetaald verlof of een andere bijzonder situatie, dien je dit op te geven bij de werknemer onder Salarisverwerking -> Diversen -> APG Verb. Inkomstenverh.

 

Signaalcode 112 - Aangeleverde producturen te hoog

Oorzaak:

In de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door een gebroken periode en het ontbreken van component 61.

De deeltijdfactor Bouw wordt apart berekend en zal naar buiten gebracht worden op component 61 als deze anders is dan de deeltijdfactor component 156. Voor een gebroken periode zal dat bijvoorbeeld gebeuren. Zorg er dus voor dat component 61 aanwezig is op werkgeverniveau.

 

Signaalcode 118 - Aangeleverd BTER Productloon is te laag tov uurloon*uren

Oorzaak 1 Bouw:

Er is een situatie bij de werknemer waardoor er een lager BTER loon ontstaat. Er is alleen geen verbijzonderingscode APG aangegeven (bijv. bij onbetaald verzuim).

Oplossing 1 Bouw:

 1. Geef bij de werknemer onder Salarisverwerking -> Diversen de verbijzonderingscode aan die van toepassing is (bijv. OVW bij onbetaald verzuim).
 2. Draai een extra verloning met een loonresultaat in de betreffende periodes.
 3. Maak de pensioenaangifte aan, de periodes gaan mee als correctieperiodes.

 

Oorzaak 2 Bouw:

Er worden (variabel) meer uren opgegeven dan is toegestaan in de cao.

Oplossing 2 Bouw:

Zorg dat de gewerkte/verloonde uren niet de maximum toegestane cao uren overschrijden. Alles boven de cao uren wordt als overwerk gezien door APG dat niet meetelt voor de pensioenpremie. Er kan zelf een oplossing gezocht worden voor deze uren, zolang het maar geen uren zijn die meelopen voor het pensioen.

 

Signaalcode 127 – Code meetelling NEE niet geldig voor verbijzondering van …..

Oorzaak 1:

De werknemer wordt aangeleverd, maar er staan geen fondsen aan of deze zijn met terugwerkende kracht verloond. Er zijn initieel in de periode geen loonresultaten voor het fonds of de afdracht is 0.

Oplossing 1:

 1. Kijk in de foutmelding bij het APG om welke werknemer het gaat.
 2. Bepaal of de werknemer aangeleverd moet worden en zet fondsen aan of sluit de werknemer uit (Startscherm dienstverband: Externe partij PLO = Niet aanleveren)
 3. Draai initieel een extra verloning over de betreffende periode.
 4. Deactiveer de pensioenaangifte, maak deze opnieuw aan en bevestig de pensioenaangifte.

Oorzaak 2:

Het klantgroepnummer is gewijzigd in Loket.nl, maar er waren al pensioenaangiften verstuurd onder het oude klantgroepnummer.

Oplossing 2:

Deactiveer de pensioenaangifte(n) onder het oude klantgroepnummer. Pas het klantgroepnummer aan naar het nieuwe/juiste nummer en maak de pensioenaangifte(n) opnieuw aan en bevestig deze.

Lukt het niet om het klantgroepnummer te wijzigen, stuur dan een verzoek in om de pensioenaangifte(n) te verwijderen en het klantgroepnummer. Maak daarna de pensioenaangifte(n) opnieuw aan onder het nieuwe/juiste nummer.

 

Signaalcode 129 - De verbijzondering … is niet geldig voor beroep ….:

Oorzaak:

Bij deze werknemer staat een beroepcode ingesteld die niet gebruikt mag worden in combinatie met de meegestuurde verbijzondering (DGA/Oproepkracht/enz). Een van deze twee gegevens is niet juist.

 1. Kijk in de foutmelding bij het APG om welke werknemer het gaat.
 2. Controleer de beroepcode en de verbijzondering en pas de gegevens aan.
 3. Draai een extra verloning over de betreffende periode.
 4. Deactiveer de pensioenaangifte, maak deze opnieuw aan en bevestig de pensioenaangifte.

Als je niet weet welk veld onjuist gevuld is, kun je bij het APG navragen wat hier wel ingevuld mag worden.

Let op: De verbijzondering OPK (oproepkracht) is voor opdrachtgever SGB alleen toegestaan in combinatie met beroepcode 690, BEROEP BUITEN CAO.

 

Signaalcode 141 - Aangeleverde uren … te laag tov voltijd uren ….. bij …...

Oorzaak 1 SPW:

Oproepkrachten, dit heeft te maken met de deeltijdfactor die nu nog gebaseerd wordt op de arbeidstijd. Dit gaan we nog aanpassen. Je kunt dit signaal voor nu oplossen door de gewerkte uren om te rekenen naar afwijkende uren voor de arbeidstijd en dit voor de betreffende periode vullen in de arbeidstijd. Dit hangt direct samen met signaal 165 en 168.

Oorzaak 2 SPW:

Verandering van arbeidstijd gedurende de periode. De berekening van de arbeidsuren/deeltijdfactor gaat dan op basis van de 30/360 methode (30 dagen berekening).

Oorzaak 3 Schoonmaak:

Er worden minder uren verloond dan de contracturen en het betreft geen oproepkracht. De stelling en definitie van APG is dat buiten oproepkrachten de deeltijdfactor gebaseerd is op de contracturen van de werknemer (vast gegeven).

 

Signaalcode 142 - Aangeleverde uren te hoog

Oorzaak 1 Bouw:

In de meeste gevallen wordt dit veroorzaakt door een gebroken periode en het ontbreken van component 61.

De deeltijdfactor Bouw wordt apart berekend en zal naar buiten gebracht worden op component 61 als deze anders is dan de deeltijdfactor component 156. Voor een gebroken periode zal dat bijvoorbeeld gebeuren. Zorg er dus voor dat component 61 aanwezig is op werkgeverniveau.

Oorzaak 2 SPW:

Verandering van arbeidstijd gedurende de periode. De berekening van de arbeidsuren/deeltijdfactor gaat dan op basis van de 30/360 methode (30 dagen berekening).

 

Signaalcode 156 - Premie en premiegrondslag moeten beide nul zijn

Oorzaak:

Ontbrekende fondsen worden in een latere periode met TWK geactiveerd bij de werknemer en verloond. Vervolgens wordt de pensioenaangifte van een eerdere periode opnieuw aangemaakt. De loonresultaten van het fonds zijn dan niet initieel in de betreffende periode verloond en worden daarom aangeleverd in de pensioenaangifte.

Oplossing:

Zorg dat je de ontbrekende fondsen initieel verloont in de betreffende periode. Het kan dus zijn dat hiervoor loonruns en loonaangiften verwijderd moeten worden, zodat de betreffende periode weer verloond kan worden. De pensioenaangiften worden daarna weer vanaf de betreffende periode opnieuw aangemaakt.

 

Signaalcode 165 - Aangeleverde premiegrondslag is te laag   

Oorzaak (SPW):

Gebroken periode in/uit dienst. SPW rekent met de 30/360 methode bij een gebroken periode. Deze berekeningsmethode wordt nog niet toegepast in Loket.nl. Dit signaal hangt samen met signaal 168. Zijn de verschillen te groot, stuur dan een ticket in voor de te nemen stappen.

Schoonmaak:

Let op bij werknemers in de schoonmaak met een fiscale bijtelling auto.

 

Signaalcode 168 - Aangeleverde premie is te laag

Oorzaak (bouw):

Het kan hier gaan om een werknemer die meer uren werkt dan de CAO ploeg groot is. Bijv. CAO ploeg is 40 uur, periode heeft 20 SV-dagen. Volgens de CAO en APG mogen er maximaal 160 uur worden aangeleverd. In de loonverwerking worden meer dan die 160 verloond.

Oplossing:

Voor de werknemer in de bouw maximaal de CAO uren per dag verlonen. Alles buiten de ploeg ziet APG als overwerk dat niet meetelt voor de pensioenpremie.

Oorzaak (SPW):

Gebroken periode in/uit dienst. SPW rekent met de 30/360 methode bij een gebroken periode. Deze berekeningsmethode wordt nog niet toegepast in Loket.nl. Dit signaal hangt samen met signaal 165. Zijn de verschillen te groot, stuur dan een ticket in voor de te nemen stappen.

Oorzaak (schoonmaak):

Per 17 juli 2017 is de RAS premie aangepast van 0,75% naar 0,57%. De controle in APG geschied nog o.b.v. het oude percentage, t.w. het percentage t/m 16 juli 2017. Daarom wordt deze foutmelding gecreëerd. Zij hebben hierover het volgende gecommuniceerd:

U heeft gelijk, onze instellingen m.b.t. de controle van de Ras premie is nog niet goed ingesteld. Wij gaan dit zo snel mogelijk verhelpen. Als ons systeem is geupdate, dan kunt u de aangifte opnieuw doen en verdwijnen de signalen. 

Bouw:

Let op de aanwezigheid van het ongemaximeerde fondscomponent voor fondsen waar component 265 v/h Soc.pl.loon de grondslagbasis is.

Schoonmaak:

Let op bij werknemers in de schoonmaak met een fiscale bijtelling auto.

 

Signaalcode 170 - Aangeleverde premiegrondslag is hoger dan de berekende premiegrondslag:

Oorzaak (SPW + architecten)

Dit heeft te maken met de in dienstdatum van de werknemer. Aangezien de werknemer halverwege de maand in dienst komt.
De gebroken periode wordt voor APG Architecten berekend op basis van de 30/360 methode.
Dat levert in een gebroken periode verschillen op met de sv-dagen methode die Loket standaard hanteert.

Je kunt dit oplossen door component 156, deeltijdfactor, vervangend op te geven die omgerekend uit de 30/360 methode komt.

 

Signaalcode 171 - Aangeleverde premie is hoger dan de berekende premiegrondslag:

Oorzaak (SPW):

Gebroken periode in/uit dienst. SPW rekent met de 30/360 methode bij een gebroken periode. Deze berekeningsmethode wordt nog niet toegepast in Loket.nl. Zijn de verschillen te groot, stuur dan een ticket in voor de te nemen stappen.

 

 

Signaalcode 213  - Combinatie code van code beroep ... en code CAO …. is niet bekend bij inkomstenperiode:

Oorzaak:

Bij deze werknemer staat een beroepcode gevuld die niet gebruikt mag worden in combinatie met de betreffende CAO.

Oplossing:

 1. Kijk in de foutmelding bij het APG om welke werknemer het gaat.
 2. Controleer de beroepcode en pas deze aan.
 3. Draai een extra verloning over de betreffende periode.
 4. Deactiveer de pensioenaangifte, maak deze opnieuw aan en bevestig de pensioenaangifte.

Als je niet weet welk veld onjuist gevuld is, kun je bij het APG navragen wat hier wel ingevuld mag worden.

  

Signaalcode 296 - Product niet toegestaan bij aard/verbijzondering

Oorzaak:

Er staat een fonds aan bij deze werknemer wat niet toegestaan is. 

Oplossing:

 1. Kijk in de foutmelding bij het APG om welk fonds het gaat.
 2. Vul een einddatum bij het betreffende fonds. Je kunt dit voor alle werknemers afsluiten in 1 handeling via Collectieve mutaties -> Fondsen -> Fonds afsluiten.
 3. Draai een extra verloning over de betreffende periode.
 4. Deactiveer de pensioenaangifte, maak deze opnieuw aan en bevestig de pensioenaangifte.

Signaal hangt samen met signaal 98.

 

Signaalcode 333  - Een of meerdere inkomstenperioden ontbreken:

Werknemer is in dienst, maar is niet aangeleverd voor die periode.

Oorzaak 1 – TWK in dienst:

Loket.nl neemt alle werknemers die gewerkt hebben mee in de pensioenaangifte.

Als een werknemer niet gewerkt heeft, neemt Loket.nl deze werknemers automatisch mee als het gaat om een speciale situatie zoals een oproepkracht of onbetaald verlof. De werknemer moet initieel verloond zijn voor de periode voordat je de pensioenaangifte aanmaakt. Werknemers die niet gewerkt hebben worden niet met terugwerkende kracht aangeleverd, zorg dat je een loonresultaat boekt op het component Loonaangifte (LC 99) in die periode. Klik hier om te lezen hoe je dat kan doen.

Bijvoorbeeld: Als je in september een oproepkracht opvoert die in augustus in dienst is gekomen en toen niet gewerkt had, wordt deze werknemer niet met terugwerkende kracht aangeleverd.

Oorzaak 2:

Fondsen zijn bij de werknemer bijvoorbeeld gekoppeld per 4-1-2016 (4-wk), terwijl de in dienst datum voor 4-1-2016 ligt. Het fonds moet per de in dienst datum geactiveerd worden, zodat in dit geval ook het stukje 1-1 t/m 4-1 gedekt is.

Oorzaak 3:

De vorige periode is niet verwerkt bij APG (onverwerkbaar) en de huidige periode wel. Hierdoor mist APG de inkomstenverhoudingen van de vorige periode. De aangifte van de vorige periode moet aangeleverd worden zonder onverwerkbare fouten. 

Deactiveer de betreffende pensioenaangiften. Kijk op het portaal van het APG waarom de eerdere pensioenaangifte afgekeurd was en lever die periode opnieuw aan zonder onverwerkbare fouten. Ons advies is om te wachten met het aanmaken van de volgende pensioenaangifte tot deze aangifte gecontroleerd is door het APG. Dit is niet verplicht.

 

Signaalcode 342 - Pensioen/verzekeringperiode ontbreekt bij PVV

Oorzaak:

Er ontbreekt een product/fonds bij de werknemer die wel aangeleverd moet worden. In het signaal staat aangegeven welk product/fonds APG mist.

Oplossing:

Betreffende fonds activeren bij de werknemer.

 

Technische afkeuring

Incidenteel kan het voorkomen dat het APG direct richting de klant signaleert dat er een levering is afgekeurd om technische redenen.

Een dergelijke signalering kan er als volgt uit zien:

Bestand is niet conform XSD

Het XML bestand wordt vergeleken met het XSD schema. In dit schema staat bijvoorbeeld beschreven dat de waarde in een veld numeriek moet zijn en maximaal 15 karakters lang kan zijn. Een ander voorbeeld is dat een datum de volgende opmaak moet hebben YYYY-MM-DD. Bij 1 of meer afwijkingen in deze vergelijking krijgt u dit signaal, uw bestand is dan niet valide. U kunt het beste bij uw softwareleverancier navragen wat er niet juist is aan uw aangifte.

In dat geval, hoeft u zelf geen actie te ondernemen en kunt u ons een ticket sturen. Wij zullen dan uitzoeken wat er precies misgaat met betrekking tot de aanlevering APG.

Overige vragen:

 • Kan ik het klantgroepnummer wijzigen als er al pensioenaangiften zijn aangemaakt?

Nee, deactiveer eerst de pensioenaangiften op het oude klantgroepnummer. Wijzig daarna het klantgroepnummer, lukt dit niet stuur dan een verzoek in om de pensioenaangifte(n) te verwijderen en het klantgroepnummer. Maak daarna de pensioenaangifte(n) opnieuw aan onder het nieuwe/juiste nummer.

 • “Waarom kan ik/de werkgever geen signalen zien terwijl er wel signalen zijn”?

Dit is een rechtenkwestie binnen het portaal van het APG. Je kunt hiervoor het beste contact opnemen met het APG.

 • “Waarom komt mijn aangifte niet aan bij het APG”?

Controleer het klantgroepnummer in Loket.nl. Als hier het verkeerde nummer gevuld is, wordt de aangifte niet aan de juiste werkgever gekoppeld. Als dit nummer fout is: pas het nummer aan, deactiveer de pensioenaangifte, maak deze opnieuw aan en bevestig de pensioenaangifte.

 • “Leveranciersnummer komt niet overeen”.

Bij het APG is een leveranciersnummer bekend, dit is het nummer van de inzendende partij. Loket.nl/Van Spaendonck is de inzendende partij en heeft eigen leveranciersnummers. Aangezien het nummer dat bij het APG bekend is niet overeenkomt met nummer in de aanlevering van de werkgever, wordt de aangifte niet doorgeleid. Het juiste leveranciersnummer is bij Loket.nl op te vragen. Geef dit nummer door aan het APG zodat ze dit leveranciersnummer kunnen wijzigen.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0