Verwijderen van een goedgekeurde loonrun

Volgen

Hoe kun je een goedgekeurde loonrun verwijderen?

  • Om een verloningsrun te kunnen verwijderen dient de gebruiker te beschikken over het recht  'Applicatiebeheer provider'. Uitsluitend deze gebruiker met dit recht mag een run verwijderen.
  • Er mag geen openstaande verloningsrun voorkomen. Indien een openstaande verloningsrun voorkomt dient deze te worden geannuleerd.
  • De te verwijderen verloningsrun mag niet op een reeds afgesloten jaar betrekking hebben.
  • Voor de te verwijderen verloningsrun mag nog geen loonaangifte, pensioenaangifte of aanlevering externe partijen hebben plaatsgevonden (of openstaan). Mocht dat wel het geval zijn, dan dienen deze te worden gedeactiveerd/verwijderd.
  • Indien de werkgever een ABP- of PGGM-relatie is, kan slechts tot het einde van de maand van verloning een run worden verwijderd.
  • Als aan een goedgekeurde verloningsrun een notitie is toegevoegd, dient deze eerst te worden verwijderd voordat de verloningsrun kan worden verwijderd.

Wanneer een loonrun verwijderd wordt, blijven alle variabelen van de verwijderde loonrun staan in de variabelen van de werknemer. Als je wilt dat het systeem opnieuw uren of loon salaris verrekend, zal je ook op werknemerniveau de variabelen moeten verwijderen.

In Loket Classic is onder Salarisverwerking -> Algemeen de optie Verwijderen loonrun beschikbaar.

Nadat deze optie is geactiveerd verschijnt de laatst goedgekeurde verloningsrun.

 

Door op Verwijderen te klikken zal deze run worden verwijderd.

In het scherm Overige loonruns krijgt deze verloningsrun de status 'verwijderd door gebruiker'.  Een werkgevergebruiker krijgt dit niet te zien.

Op het statusoverzicht verloningsproces zijn de verwijderde loonruns te vinden met status '9' (verwijderde run) en '10' (Verwijderd + eerder goedgekeurde run) 

schermafbeelding_verwijderen_loonrun_3.png

Daarnaast zijn in de overzichten met tellingen de verwijderde runs ook opgenomen.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0