Periodevergelijking op werkgeversniveau

Volgen

Om de controles tijdens het verloningproces nog verder te vereenvoudigen is het  mogelijk een periode vergelijkingsoverzicht op werkgeversniveau op te vragen. Het overzicht kan gebruikt worden voor een vergelijking van loonresultaten over een periode ten opzichte van loonresultaten van de vorige periode.

Wij adviseren dit overzicht op te vragen tussen het moment dat een verloningsrun is opgestart (output van deze verloningsrun in de 'PROEF' status) en het goedkeuren van de verloningsrun.

Het overzicht tref je aan in Loket Classic onder de optie Salarisverwerking -> Algemeen -> Mutatieverslagen

Onderstaande parameters zijn hierbij mogelijk:

  • Jaar-Periode:

Dit is de periode welke vergeleken wordt met de voorgaande periode. Alleen de periodes 2 t/m 13 zijn geldig.

  • Component:

Component welke vergeleken moet worden met voorgaande periode. Alleen de verzamelcomponenten brutoloon (257), v/h sociaalplichtigloon(265), heffingsplichtigloon (204) of nettoloon (260) komen in aanmerking.

  • Tabel/Tarief:

Wat er van de component moet worden vergeleken, hierbij kan een keuze gemaakt worden uit Tabelloon, Tariefloon of Tabel/Tarief.

  • Procentuele afwijking:

Dit is het gewenste afwijkingspercentage (2 decimalen)

Van alle werknemers  waarvan er loonresultaten van de betreffende verzamelcomponent (brutoloon (257), sociaalplichtigloon (265), heffingsplichtigloon (204) of nettoloon (260)) bekend zijn voor de opgegeven periode zal de vergelijking worden uitgevoerd. De vergelijking zal worden uitgevoerd t.o.v. dezelfde component maar dan van de vorige periode. 

Er kan nooit een vergelijking worden uitgevoerd t.o.v. de loonresultaten van het vorige jaar (periode 1 t.o.v. periode 12/13 van voorgaand jaar is niet mogelijk). Indien het loonresultaat een procentuele afwijking vertoond van meer dan het afwijkingspercentage dat als criterium is opgegeven, zal de werknemer worden opgenomen op een overzicht.

Voor deze werknemers kan vervolgens de input/output worden gecontroleerd en eventueel worden gecorrigeerd. Indien correcties zijn doorgevoerd moet uiteraard de verloningsrun opnieuw worden opgestart.

 

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0