Loonstroken beschikbaar stellen in Werknemerloket

Volgen

Bij het starten van de loonrun komen twee extra velden ter beschikking zodra het product Employee Self Service (500) is geactiveerd, t.w. Beschikbaar ESS en ESS mail. In het eerstgenoemde veld kun je een datum opgeven vanaf wanneer je de resultaten van de loonrun beschikbaar wilt stellen in het Werknemerloket. Standaard zal hier de systeemdatum ingevuld zijn of de op werkgeverniveau ingestelde standaarddatum (Arbeidsvoorwaarden -> Administraties -> Dag beschikbaar in ESS). Daarnaast kan in het tweede veld worden opgegeven of aan de werknemers een e-mailbericht moet worden gezonden op de ingestelde datum. Deze indicatie kan default worden ingesteld op werkgeverniveau onder Bedrijfsinformatie -> Overige contactgegevens -> ESS mail.

In het Werknemerloket zullen vervolgens alleen de loonstroken beschikbaar zijn die voldoen aan de volgende criteria:

  • De loonrun is goedgekeurd
  • De datum beschikbaar in ESS is kleiner of gelijk aan de huidige datum

Indien je de datum Beschikbaar ESS leeg maakt, zullen de loonstroken van die betreffende loonrun niet beschikbaar worden gesteld in het Werknemerloket.

Indien het product Employee Self Service niet actief is voor een werkgever zal de beschikbaarheidsdatum altijd standaard met de datum van verloning worden gevuld. Hierdoor zullen na het activeren van het product altijd alle loonstroken van alle loonruns, zoals die zijn gemaakt in Loket.nl, beschikbaar zijn in het Werknemerloket zonder dat je deze alsnog afzonderlijk beschikbaar moet stellen.

Let op: Dit geldt ook voor loonruns van testjaren!

Wijzigen datum Beschikbaar ESS

Nadat een loonrun is goedgekeurd, kun je bij de goedgekeurde loonrun de datum Beschikbaar ESS en ESS mail wijzigen. Hiervoor ga je bij de goedgekeurde loonrun naar het kopje ESS en kies je hier voor Wijzigen datum ESS en mail:

 

Datum beschikbaar ESS bij collectief verlonen

Collectief verlonen heeft een optie om de Datum beschikbaar ESS te muteren. Bij alle
werkgevers die collectief worden verloond zal dan deze datum gehanteerd worden tenzij er een
afwijkende vaste dag Beschikbaar ESS bij de werkgever is opgegeven onder Arbeidsvoorwaarden -> Administraties -> Dag beschikbaar in ESS.

 

Loonstroken voor werknemers zonder toegang tot het Werknemerloket

Indien bij een werkgever het product Employee Self Service (500) is geactiveerd, zullen er bij de verloningsruns twee extra knoppen verschijnen waarmee uitsluitend de salarisstroken worden weergegeven van de werknemers die geen toegang hebben tot het Werknemerloket:

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1