Loonstroken beschikbaar stellen in Werknemerloket

Volgen

Bij het starten van de loonrun komen twee extra velden ter beschikking zodra het product Employee Self Service (500) is geactiveerd, t.w. Salarisstroken en Stuur een e-mail naar de werknemer.

In het eerstgenoemde veld kun je een datum opgeven vanaf wanneer je de resultaten van de loonrun beschikbaar wilt stellen in het Werknemerloket. Standaard zal hier de systeemdatum ingevuld zijn of de op werkgeverniveau ingestelde standaarddatum (Loket Classic -> Arbeidsvoorwaarden -> Administraties -> Dag beschikbaar in ESS).

Daarnaast kan in het tweede veld worden opgegeven of aan de werknemers een e-mailbericht moet worden gezonden op de ingestelde datum. Deze indicatie kan default worden ingesteld in Loket Classic op werkgeverniveau onder Bedrijfsinformatie -> Overige contactgegevens -> ESS mail.

1.jpg

In het Werknemerloket zullen vervolgens alleen de loonstroken beschikbaar zijn die voldoen aan de volgende criteria:

  • De loonrun is goedgekeurd
  • De datum Salarisstroken is kleiner of gelijk aan de huidige datum

Indien je de datum Salarisstroken leeg maakt, zullen de loonstroken van die betreffende loonrun niet beschikbaar worden gesteld in het Werknemerloket.

Indien het product Employee Self Service niet actief is voor een werkgever zal de datum Salarisstroken altijd standaard met de datum van verloning worden gevuld. Hierdoor zullen na het activeren van het product altijd alle loonstroken van alle loonruns, zoals die zijn gemaakt in Loket.nl, beschikbaar zijn in het Werknemerloket zonder dat je deze alsnog afzonderlijk beschikbaar moet stellen.

Let op: Dit geldt ook voor loonruns van testjaren!

 

Wijzigen datum Salarisstroken (datum beschikbaar ESS)

Nadat een loonrun is goedgekeurd, kun je in Loket Classic bij de goedgekeurde loonrun de datum Beschikbaar ESS en ESS mail wijzigen. Hiervoor ga je bij de goedgekeurde loonrun naar het kopje ESS en kies je hier voor Wijzigen datum ESS en mail:

 

 

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0