Inrichting verlofmodule: Stap 2 Definiëren van de verlofregeling(en)

Volgen

Om te kunnen werken met de verlofmodule moet je eerst de verlofregeling van de werkgever inbouwen. Op werkgeverniveau vind je onder Arbeidsvoorwaarden de menu-optie voor Verlof. Klik achter Verlofregeling op het icoon om een regeling toe te voegen:

1.jpg

Opbouw verlofregeling:

Voor het opbouwen van de verlofregeling is het nodig om onderstaande velden in te vullen. Het is mogelijk om meerdere verlofregelingen toe te voegen. Op het moment dat je de eerste verlofregeling hebt toegevoegd, kun je de volgende aanmaken.

1.jpg

2.JPG

Naam

Kies een naam voor de verlofregeling die je wilt opbouwen.

Eenheid

Bepaal of de verlofregeling moet worden vastgelegd op basis van uren of dagen. Wij adviseren om de indicatie uren te gebruiken.

Peilmaand extra verlof

Bepaal de maand waarop het extra verlof moet worden toegekend. Bij het bepalen van het aantal dienstjaren of de leeftijd is de 1e kalenderdag van de peilmaand bepalend voor het vastgestelde recht. Dit extra verlof kun je inrichten, nadat je de verlofregeling hebt opgeslagen.

Verlof wettelijk

Bepaal het aantal uren of dagen wettelijk verlof (op jaarbasis).

Verlof bovenwettelijk

Bepaal het aantal uren of dagen bovenwettelijk verlof (op jaarbasis).

Aantal ADV

Bepaal (indien van toepassing) het aantal uren of dagen ADV (op jaarbasis).

Afronden op

Bepaal hoe het verlof moet worden afgerond; op 0,01, 0,1 of 1,00 eenheden.

Manier van afronden

Bepaal of het verlof logisch, naar boven of naar beneden moet worden afgerond.

Manier van toekennen extra verlof

Ook kan worden opgegeven of het bepaalde extra verlof op basis van leeftijd, dienstjaren en salaris bij elkaar moet worden opgeteld of dat de werknemer alleen voor de hoogste waarde in aanmerking komt.

Gebruik verlofrooster

Bij de verlofregeling is het mogelijk om een verlofrooster te definiëren. Dit verlofpatroon kan naast het bestaande arbeidspatroon, dat op werknemerniveau is gedefinieerd op het scherm Arbeidstijd, worden gebruikt. Indien bij een werkgever 40 normuren gewerkt worden en een evenredige verdeling van de uren per dag gewerkt wordt (maandag t/m vrijdag 8 uur) kun je Gebruik verlofrooster op Nee plaatsen, indien een andere verdeling van toepassing is (bijvoorbeeld 4x9 en 1x4) is het toepassen van een verlofrooster erg handig. Bij de verlofmutaties en/of -aanvragen zal dan namelijk automatisch het juiste aantal uren bepaald worden.

Feestdagen

Bepaal of er rekening gehouden moet worden met de officiële feestdagen. Als deze indicatie op Ja wordt gezet, zal de feestdag niet als verlof worden aangemerkt bij een verlofaanvraag.

Soort opbouw

Bepaal of het verlof per uur, maand of jaar moet worden opgebouwd. Voor de opbouw per uur zie ook dit artikel.

Dag verlofopbouw

De dag van de maand waarop het verlof ’s nachts automatisch moet worden opgebouwd. Staat er een 0 dan wordt het niet automatisch opgebouwd.

Verlof uren direct uitbetalen

Bepaal of het verlof direct moet worden uitbetaald of niet. Als deze indicatie op Ja staat, zal er op basis van de vastgelegde uren in de variabele gegevens een variabele mutatie worden aangemaakt (zie hiervoor dit artikel voor verdere toelichting).

Opbouw van extra verlof:

Klik vervolgens op het icoon Opslaan en de verlofregeling is toegevoegd. Je krijgt daaropvolgend de mogelijkheid om extra verlof toe te kennen op basis van leeftijd, dienstjaren en of salaris. Deze extra verlofrechten worden bij het bovenwettelijke verlofrecht geplaatst.

1.jpg

 

Ga naar de volgende stap -> Inrichting verlofmodule: Stap 3 Koppelen verlofregeling(en) aan werknemers

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0