Verlofopname - en registratie

Volgen

Nadat de verlofregeling is ingericht en de verlofopbouw bij de werknemers is toegevoegd, kunnen de verlofopnames geregistreerd worden. Het opnemen van verlof kan zowel collectief als individueel geschieden.

Individuele opname verlof

Voor een individuele opname van verlof ga je op dienstverbandniveau naar:

Dienstverband selecteren -> HRM -> Verlofadministratie -> Verlof WN

De uren worden dan automatisch bepaald volgens het vastgelegde verlofrooster of arbeidspatroon. Uiteraard is het ook mogelijk zelf het aantal eenheden op te geven.

1.JPG

Collectieve opname verlof

Voor een collectieve opname van verlof ga je in Loket Classic op werkgeverniveau naar:

Collectieve mutaties -> Verlof -> Verlofopname/-opbouw

Voor het opnemen van verlof geef je de ingangs- en einddatum op van het verlof.

Het is hierbij mogelijk om de verlofuren volgens het vastgelegde verlofrooster/arbeidspatroon te laten vaststellen, zie onderstaand voorbeeld. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf de eenheden vast te leggen (dagen of uren, afhankelijk van de gekozen eenheid).

32455055e65b888d848e7510f24d351a.gif

De verlofmodule heeft in Loket cClassic ook een mogelijkheid om verlofmutaties te importeren op werkgeverniveau (Collectieve mutaties -> Verlof -> Import verlof) m.b.v. een Excel sheet. Dit importsheet kan gebruikt worden voor opname en opbouw van de diverse verlofsoorten.

Een voorbeeldbestand kun je downloaden bij de werkgever in Loket Classic onder:

Werkgever -> Overzichten -> Export gegevens -> Export voor import -> Verlof

Ook in de bijlage van dit artikel is een leeg voorbeeldbestand toegevoegd. Hierbij twee opmerkingen:

  • De specificaties van het importbestand staan op het tweede tabblad (formaat).
  • Het te importeren bestand moet je opslaan als CSV bestand.
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0