Inrichting verlofmodule: Stap 1 Activeren van producten en rechten

Volgen

In Loket.nl kun je een complete verlofadministratie apart van de salarisverwerking bijhouden. Op deze manier kun je aan het personeel verlofkaarten verstrekken met opbouw en opname van verlofdagen/verlofuren en eventueel ADV-dagen/ADV-uren. Ook kun je op basis van leeftijd, dienstjaren en salaris extra rechten toekennen. De extra verlofopbouw op basis van leeftijd, dienstjaren of salaris zal onder de soort Verlof (bovenwettelijk) worden gepresenteerd. In Loket.nl kunnen de wettelijke en bovenwettelijke dagen gescheiden bijgehouden worden.

Voor het voeren van een verlofadministratie zijn verschillende producten beschikbaar:

  • Verlofregeling (80) - Hiermee is het mogelijk om een verlofregeling op te bouwen en een complete verlofadministratie te voeren.
  • Verlofregistratie (280) - Hiermee kun je een simpele verlofregistratie uitvoeren.
  • Verlofkaart in ESS (510) - Hierdoor kan de werknemer in het Werknemerloket zijn verlofkaart raadplegen.
  • Verlofaanvragen via ESS (787) - Werknemers kunnen na het activeren van dit product via het Werknemerloket verlofaanvragen indienen.

Je kan een product activeren in Loket Classic via Werkgever -> Beheer -> Producten -> Beschikbaar product totaal.

Om gebruik te maken van de verlofmodule moeten tevens rechten geactiveerd worden (afhankelijk van de bevoegdheid van de gebruiker). 

Zie Meer informatie >> of onderstaande video m.b.t. welke rechten geactiveerd kunnen worden m.b.t. de verlofmodule:

 

 

In onderstaande video worden daarnaast stap 1 t/m 4 m.b.t. het inrichten van de verlofmodule qua producten en de verlofregeling toegelicht:

 

Ga naar de volgende stap -> Inrichting verlofmodule: Stap 2 Definiëren van de verlofregeling(en)

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0