Inrichting signaleringen

Volgen

De signaleringenmodule is een functie die op vaste momenten opgenomen gebeurtenissen signaleert.

In Loket.nl kun je op werknemerniveau Eigen signalen vastleggen. Deze signalen kunnen gebruikt worden om, naast de standaard signalen, jezelf of anderen te attenderen op aspecten binnen de administratie.

1.JPG


Product en autorisatie

Alvorens gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit zal het product Signaleringen (290) op werkgeverniveau geactiveerd moeten worden. Je kunt een product activeren in Loket Classic via Werkgever -> Beheer -> Producten -> Beschikbaar product totaal.

Om gebruik te maken van de module Signaleringen moeten tevens rechten geactiveerd worden (afhankelijk van de bevoegdheid van de gebruiker).

Meer informatie >>

Voor de signalen wordt er onderscheid gemaakt tussen signalen voor de gebruikers van het accountants-/administratiekantoor en signalen voor gebruikers van werkgevers.
Een gebruiker met het recht Applicatiebeheer provider kan op providersniveau onder Providergegevens -> Overig -> Signaal AK aangeven welke signalen gewenst zijn voor de gebruikers van het accountants-/administratiekantoor en hierbij het gewenste signaleringsmoment muteren. 

Op werkgeverniveau kan bij een gebruiker van een werkgever (Loket Classic -> Gebruikers -> Gebruikersoverzicht -> Gebruiker -> Signalen) hierop worden afgeweken en de gewenste signalen en het bijbehorende signaleringsmoment worden aangegeven. Tevens kan worden aangegeven of de gebruiker een e-mail moet ontvangen van de ingestelde signalering.

Indien gebruik gemaakt wordt van MSS (afdelingsmanagers toegang geven) is het mogelijk om bij de gebruiker WG per signaal aan te geven of de gebruiker van alle werknemers het betreffende signaal wil ontvangen (standaard instelling) of dat alleen de werknemers gesignaleerd moeten worden van de afdeling(en) waartoe de gebruiker WG is geautoriseerd (Gebruikers -> Afdelingsmanager).  

 Signaalset werkgevergebruiker

Voor meer efficiëntie kun je in Loket Classic op providerniveau onder Providergegevens -> Sets -> Signaalset werkgever gebruiker één of meerdere signaalsets definiëren.

Vervolgens kan bij een gebruiker werkgever de gewenste signaalset worden geactiveerd.

Nadat de signaalset is geselecteerd en opgeslagen, dient via de button  de signaalset te worden geactiveerd.

NB. als er op gebruiker WG niveau geen signalen zijn gedefinieerd, wordt de default instelling, die op providerniveau is ingesteld, toegepast. Wens je geen signalen beschikbaar te stellen aan de gebruiker WG, kun je bij die gebruiker één signaal definiëren dat nooit zal voorkomen bij de betreffende werkgever. 

 

E-mailtekst signalen

Voor de signalen is een standaard e-mailtekst opgenomen in Loket.nl. Het is mogelijk de standaard e-mailtekst inclusief het afzendadres te wijzigen op provider- of werkgeverniveau. Zie het artikel E-mailteksten voor meer informatie.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0