Standaard signaleringen

Volgen

Standaard signaleringen worden bij het inloggen automatisch getoond. Iedere dag worden deze meldingen om 24.00 uur gegenereerd. Onderstaande signaleringen kunnen hierbij geselecteerd worden:

Standaard signaleringen op persoonsniveau:
Verjaardagen op basis van de geboortedatum en niet overleden.

 • Verjaardag algemeen
 • Verjaardagen bij leeftijden 50, 55, 59 t/m 65 jaar
 • Bereiken AOW gerechtigde leeftijd

Huwelijksjubileum indien burgerlijke staat is gehuwd en op basis van ingangsdatum partner.

 • 12,5 jarig huwelijk
 • 25 jarig huwelijk
 • 40 jarig huwelijk

Geldigheidsdatum HRM modules:

 • Aflopen geldigheidsdatum opleiding
 • Einde geldigheid dossier
 • Einde lease contract
 • Vervolg beoordeling
 • Einde geldigheid verstrekking

 

Standaard signaleringen op dienstverbandniveau:

Dienstjubileum op basis van historische datum in dienst of datum in dienst als de historische datum leeg is.

 • 5 jarig dienstverband
 • 10 jarig dienstverband
 • 12,5 jarig dienstverband
 • 20 jarig dienstverband
 • 25 jarig dienstverband
 • 30 jarig dienstverband
 • 40 jarig dienstverband
 • 45 jarig dienstverband
 • Aanbod vaste uren oproepkracht (Dit signaal werkt uitsluitend op basis van de datum in dienst)
 • Einde proeftijd (signalering 1 week vooraf)

Loket.nl bepaalt de proeftijd als volgt:

Indien de datum "aanstelling tot" leeg is (onbepaalde tijd) 2 maanden proeftijd
Indien de datum "aanstelling tot" >=2 jaar na in dienst datum: 2 maanden proeftijd
Indien de datum "aanstelling tot" < 2 jaar na in dienst datum: 1 maand proeftijd
Indien de datum in dienst > historische datum in dienst, geen proeftijd mogelijk

Ingangs- en eindmoment fonds en grondslag:

Indien een fonds of grondslag in een profiel is opgenomen, zal er bij het bereiken van de ingangs- of einddatum een signaal verschijnen dat het betreffende fonds en/of grondslag is geactiveerd. In de overige gevallen verschijnt er een signaal dat begin of einddatum is bereikt. De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor activering van betreffende fonds en/of grondslag.

Signalering Auto van de zaak: 

 • Auto eerste toelating 60 maanden

 Signalering einde proeftijd of contract:

 • Einde contract / aanzegtermiijn op basis van aanstelling tot (vanaf dienstverband met een duur van 6 maanden)
 • Einde opzegtermijn op basis van aanvang opzegtermijn, opzegtermijn wn en wg en periode opzegtermijn

 

Standaard signaleringen m.b.t. Ziekteverzuim/Poortwachter:

Tijdstip signalering

Omschrijving signalering

 6 weken

 6 wkn ziek, Probleemanalyse ARBO ontvangen?

 8 weken

 8 wkn ziek, Plan van aanpak Reïntegratie opgesteld?

 42 weken

 42 wkn ziek, Ziekmelden bij UWV.

 1 jaar + 35 weken

 Opstellen reïntegratieverslag

 1 jaar + 39 weken

 WIA-aanvraag en reïntegratieverslag versturen naar UWV

 Week 104

 104 wkn ziek, Einde doorbetalingsverplichting ziekengeld /  mogelijke start wia-uitkering 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0