Journaalapplicatie inrichten

Volgen

Bij gebruik van het Journaalprofiel kan de Journaalapplicatie worden ingericht. Hiervoor dient het product Journaliseren (940) geactiveerd te zijn. Middels de Journaalapplicatie is het mogelijk om het loonjournaal in te lezen in de financiële administratie. Afhankelijk van het financiële pakket zal duidelijk moeten worden of er een koppeling mogelijk is. Neem hiervoor contact op met de leverancier van jullie financiële pakket. Ook kan je via https://www.loket.nl/koppelingen/ zoeken of er een koppeling mogelijk is. Maar ook als er geen koppeling mogelijk is, kan je de Journaalapplicatie gebruiken om het loonjournaal in te lezen in de financiële administratie.

De volgende journaalapplicaties worden ondersteund door Loket.nl;

ABW                                                                                               Export Per Run

Accountview                                                                               Fis 2000

Afas                                                                                               iMuis

Alure                                                                                              King

Asperion                                                                                       Minox

Cash                                                                                               Preis

Cash&Pay                                                                                     Preis Origineel

DBS                                                                                                Reeleeze

eAccounting                                                                                SAP

Exact DOS/Windows                                                                 Snelstart

Exact Globe                                                                                  Syntess

Exact Globe >3.60                                                                      Twinfield (oud)

Exact Online                                                                                 Twinfield

 

Hierbij zijn er 3 mogelijkheden;

  1. Geen koppeling mogelijk
  2. Koppeling via een automatische OAuth koppeling
  3. Koppeling via een automatische REST API koppeling

 

1. Geen koppeling mogelijk

Indien er geen automatische koppeling mogelijk is kies je via Werkgever -> Beheer -> Journaal -> Journaalinrichting -> Journaalapplicatie de gewenste applicatie. Afhankelijk van het financiële pakket dienen de onderliggende velden te worden ingevuld. Zie hieronder een voorbeeld voor het financiële pakket Cash.

Afb._journaalapllicatie_Cash.PNG

Als de inrichting van de journaalapplicatie is opgeslagen kan je daarna elke periode gaan journaliseren via Werkgever -> Salarisverwerking -> Journaliseren. Zie hiervoor hoofdstuk 10 en verder, in het volgende artikel.

Na het journaliseren kan je het geëxporteerde journaal downloaden en daarna uploaden in de financiële administratie.

 

2. Koppeling via een automatische OAuth koppeling

Een automatische OAuth koppeling is mogelijk voor de volgende financiële pakketten;

  • Accountview
  • eAccounting
  • Exact Online Direct
  • Reeleezee
  • Snelstart
  • Twinfield

Deze OAuth koppeling dien je eerst te gaan inrichten. Hiervoor zijn de volgende artikelen beschikbaar. 

Accountview

eAccounting

Exact

Twinfield

Als de koppeling is gerealiseerd ga je naar Loket Classic en kies je via Werkgever -> Beheer -> Journaal -> Journaalinrichting -> Journaalapplicatie de juiste Journaalapplicatie en selecteer je bij Koppeling de hiervoor geactiveerde koppeling en vul je de verdere gegevens in, zie schermafdruk hieronder.

Afbeelding10.PNG

 

Voor Reeleezee en Snelstart maak je geen koppeling aan, zoals beschreven voor de 4 bovenstaande applicaties, je legt het alleen vast in de journaalapplicatie. Reeleeze en Snelstart staan daar al vermeld. Vul vervolgens de specifieke velden in. Voor Snelstart zie schermafdruk hieronder. De koppelsleutel is een gegeven dat binnen Snelstart kan worden gegenereerd en dient als Sleutel om in te loggen in Snelstart. Deze sleutel eventueel wel opnieuw genereren zodat je geen oude sleutel gebruikt.

Snelstart.png

Afhankelijk van de inrichting bij de velden Automatisch starten journaalrun en Automatisch exporteren zal het journaal worden opgemaakt en worden aangeboden aan het financiële pakket, of is dit nog een handmatig uit te voeren actie.

Voor verdere uitleg inzake het journaliseringsproces zie hoofdstuk 10 en verder, in het volgende artikel.

 

3. Koppeling via een automatische REST API koppeling

Indien er een automatische REST API koppeling mogelijk is, bijvoorbeeld voor Minox, dien je die eerst in te richten. Zie hiervoor het volgende artikel. Als de koppeling is gerealiseerd is dat voldoende.

De inrichting Werkgever -> Beheer -> Journaal -> Journaalinrichting -> Journaalapplicatie laat je leeg! Deze functionaliteit gebruik je nl. alleen om te zenden en een REST API koppeling komt journaalposten ophalen in Loket.nl. Uiteraard dienen er wel journaalruns aanwezig zijn, zodat de koppeling ook daadwerkelijk iets op kan halen.

Voor verdere uitleg inzake het journaliseringsproces zie hoofdstuk 10 en verder, in het volgende artikel.

 

Algemeen

Als je kiest voor Automatisch exporteren = Ja dan kan je de Boekingsperiode opgeven. Je hebt daarbij de volgende keuzes:

Afbeelding8.png

De journaalpost wordt nu automatisch geëxporteerd, op het gekozen moment. Indien je hebt gekozen voor n.v.t. dan wordt de journaalpost direct geëxporteerd, als de loonrun wordt goedgekeurd.

Tip:

Kies je voor Automatisch exporteren, dan is het advies om via Emailadressen, een emailadres te vullen bij de volgende onderdelen:

Afbeelding9.png

Je krijgt nu automatisch een emailbericht als de journaalpost goed is geëxporteerd of juist is afgekeurd, omdat er fouten in zitten. Je vind Emailadressen via Werkgever -> Salarisverwerking -> Emailadressen.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0