UPA pensioenaangifte en responsemessage

Volgen

Nadat de pensioenaangifte is bevestigd/ingezonden volgt er een responsemessage van het pensioenfonds. Als dit bericht attendeert op foutmeldingen of signalen dan moeten die opgelost worden. Een foutmelding wordt weergegeven door NOK (= niet OK) en een signaal met  OK_BUT. De oplossing kan een correctie betekenen in Loket.nl, op werkgever- of werknemersniveau, maar kan ook betekenen dat er bij het pensioenfonds iets niet correct is ingericht.

Zie hierna de beide meldingen;

Responsemessage_NOK.PNG

Responsemessage_OK_BUT.PNG

Bij de meeste responsemessages is het mogelijk om de berichtregel open te klikken, zodat je de onderliggende details kan bekijken. Hiermee krijg je meer informatie, zoals bijvoorbeeld het personeelsnummer (let op, hiermee wordt het personeelsnummer verloning bedoeld). Als de  responsemessage geen gegevens bevat, inzake de fout of het signaal, dan dien je in te loggen in werkgeversportaal van het pensioenfonds voor meer informatie. 

Zie hierna 2 voorbeelden;

Responsemassage_details_NOK.PNG

Responsemessage_details_OK_BUT.PNG

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0