Pensioenbestand aanmaken en versturen

Volgen

Naast de verloning en de loonaangifte, hebben we ook de pensioenaangifte opgenomen in de carrousel.

Pensioenaangifte proces

Via Werkgever -> Salarisverwerking  --> Pensioenaangifte ben je in staat om een pensioenaangifte te verrichten. De pensioenaangifte heeft grote gelijkenis met de loonaangifte. Zodra een salarisrun is goedgekeurd, bestaat de mogelijkheid om de pensioenaangifte aan te maken. 

pensioenaangifte_aanmaken.JPG

 

Aanmaken Pensioenaangifte
Kies voor de optie Starten om de pensioenaangifte aan te maken. Vervolgens wordt de eerste periode gepresenteerd waarvoor pensioenaangifte kan worden gedaan. Bij Externe partij wordt de partij getoond die op administratieniveau is vastgelegd.  In onderstaand voorbeeld is dat PFZW. Pensioen_starten_UPA.JPG


Bevestigen / Annuleren
Nadat de pensioenaangifte is aangemaakt, kun je deze bij de optie Openstaande Pensioenaangifte bevestigen of annuleren.

Pensioen_detail.JPG
Zodra de pensioenaangifte is goedgekeurd, zal deze via een webservice koppeling worden aangeboden. Na ontvangst zal de ontvangende partij een responsebericht zenden. Dit bericht wordt vastgelegd bij de Bevestigde Pensioenaangiften in Loket.nl. Er is op dit moment nog geen standaard overzicht van de aangifte beschikbaar. Wel bestaat de mogelijkheid om het XML-bericht te downloaden.

Overzicht Bevestigde Pensioenaangiften
Bij de optie Bevestigde Pensioenaangiftes kun je alle aangemaakte en verzonden aangiftes raadplegen.

1.JPG

Nadat een aangifte is geselecteerd kun je de details van verzending bekijken. Bij de optie Pensioenaangifte responsemessage kun je de responseberichten raadplegen.

2.JPG

 

Vastleggen van e-mailadressen
Handel je zelf de foutmelding van de pensioenaangifte op?
In Loket Classic kun je via Salarisverwerking ->  Emailadressen kun je je e-mailadres vastleggen wanneer er foutmeldingen en/of signalen zijn. Zie onderstaande schermafdruk. 

pfzwport8.png

 

Per soort is een e-mailtekst gedefinieerd en is het mogelijk om zelf een e-mail tekst aan te maken. Wil je meer weten over het invoeren en aanpassen van de e-mailteksten? Raadpleeg het artikel E-mailteksten op het helpdeskportaal.

Zijn er foutmeldingen? Los dit op in de salarisadministratie. Zorg dat de mutaties in een goedgekeurde loonrun worden verwerkt. Dien vervolgens de UPA pensioenaangiftes in t/m de periode waarin de loonrun met correctie heeft plaats gevonden.

Verwijderen pensioenaangifte
Het is mogelijk om reeds aangemaakte pensioenaangifteberichten te verwijderen. Dit doe je in Loket Classic via Salarisverwerking -> Pensioenaangifte -> Acties -> Deactiveren.

Let op! Door het deactiveren van de pensioenaangifte wordt de pensioenaangifte van deze periode niet automatisch bij de betreffende partij verwijderd. Na het deactiveren van de pensioenaangifte moet de pensioenaangifte voor deze periode opnieuw worden aangemaakt en worden bevestigd. Vervolgens zal de eerder ontvangen pensioenaangifte door deze nieuwe pensioenaangifte worden overschreven.

 

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1