Update 5 april 2020

Volgen

De update van Loket.nl op 5 april is succesvol afgerond. We introduceren de volgende nieuwe functies: 

 

Nieuwe manier van 2 factor authenticatie in Loket.nl

We hebben al jaren de mogelijkheid om via sms 2 factor authenticatie te gebruiken. Nu is het in Loket.nl  mogelijk om voor het extra beveiligen van je toegang gratis gebruik te maken van een nieuwe manier van 2 factor authenticatie. Naast het invullen van je gebruikersnaam en wachtwoord heb je in dat geval je mobile device (telefoon of tablet) nodig om de extra beveiligingsstap bij het inloggen te kunnen uitvoeren. Uiteindelijk zullen we de 2 factor authenticatie methode met behulp van sms uitfaseren. Alles over de nieuwe manier van 2 factor authenticatie lees je in dit artikel.

 

Nieuwe manier van toegang geven voor een Loket.nl gebruiker

Vanaf deze update krijgen nieuwe gebruikers op een nieuwe, meer moderne manier toegang tot Loket.nl. De keuze voor gebruikersnaam en wachtwoord komt bij de gebruiker zelf te liggen. De aanpassing betreft het aanmaken van zowel nieuwe provider- als werkgever gebruikers. Let op, de werkwijze voor het aanmaken van nieuwe SSO en webservice gebruikers blijft identiek en is niet aangepast. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe de nieuwe gebruiker vanaf nu aangemaakt wordt.

 

Werkgever gebruiker toegang geven tot meerdere werkgevers

De optie om een werkgever gebruiker toegang te geven tot meerdere werkgevers (Werkgever -> Gebruikers -> Toegang tot meerdere werkgevers -> Geef bestaande werkgevergebruiker toegang tot deze werkgever is verbeterd en gelijk getrokken met de optie Geef bestaande afdelingsmanager toegang tot deze werkgever. Het intypen van Gebruikersnaam is verleden tijd, nu Kun je een werkgever, gebruiker en eventueel een Autorisatieset selecteren uit een lijst.

mceclip0.png

 

Term ESS vervangen door Werknemerloket

In Loket.nl is de term ESS vervangen door Werknemerloket of WNL. De namen van de rechten en producten zijn hierop een uitzondering en volgen later. Ook hebben we weer een slag gemaakt wat betreft vertalingen. De velden van het nieuwe journaalprofiel zijn hierin de meest in het oog springende.

 

Rekentool transitievergoeding is een feit

Naast de mogelijkheid om bij het uit dienst melden van een werknemer direct een extra dienstverband aan te maken voor de uitbetaling van de transitievergoeding is het vanaf nu ook mogelijk om in Loket.nl gebruik te maken van de rekentool transitievergoeding.  Hiermee wordt het een stuk eenvoudiger om de hoogte van de transitievergoeding te bepalen. Wat immers al bekend is in Loket.nl kan direct worden gebruikt om de hoogte van de vergoeding te bepalen. Op het helpdeskportaal gaan we uitgebreid in op deze handige tool.

 

Oauth koppeling Twinfield

Om de beveiliging van de koppeling met Twinfield te garanderen hebben Twinfield en Loket.nl ervoor gekozen om gebruik  te gaan maken van de veiligere Oauth koppeling. Deze is vergelijkbaar met de eerder opgeleverde koppelingen van Exact Online, Accountview en eAccounting. In dit artikel vind je meer  informatie over deze veilige manier van werken.

 

Switch Loket 2.0 naar 3.0

We maken het mogelijk om met 1 druk op de knop te switchen van Loket 2 naar Loket 3. Op providerniveau is voor iedereen het product Link naar nieuwe versie Loket.nl (1050) beschikbaar gesteld en werkt voor iedere provider gebruiker de link. Zodra je het product op werkgeverniveau activeert verschijnt rechtsboven onderstaande link:

 mceclip0.png

Nadat je hierop klikt verschijnt in een nieuw tabblad automatisch Loket 3. Hij opent automatisch de werkgever waar je je op dat moment in Loket 2 bevindt. 

 

Diverse verbeteringen journaalprofiel

 

1. Verdeling journaal (product 940) standaard Factorverdeling

Maak je gebruik van journaliseren (product 940) en kostenplaatsen dan dien je op dienstverbandniveau de verdeling aan te geven. Bij het toevoegen van een nieuwe verdeling journaal op dienstverbandniveau wordt voortaan standaard de Factor-verdeling voorgesteld. Hiermee kun je medewerkers over één of meerdere kostenplaatsen verdelen. Dit is de meest gebruikelijke verdeling. Uiteraard kan ook de normurenverdeling worden gehanteerd waarbij je per periode met variabele verdelingen kunt werken.

2. Journaal (product 940) kostenplaatsen uitzonderen van export

Om een looncomponent op diverse grootboekrekeningen te boeken maken we gebruik van Kostenplaatsen en/of Kostendragers. Op die manier kan Loket.nl de verdeling realiseren.
Het kan echter voorkomen dat je in je financiële administratie geen gebruik maakt van kostenplaatsen of kostendragers maar wel van een verdeling gebruik wilt maken. In dat geval kun je in het Journaalprofiel (fictieve) kostenplaatsen e/o kostendragers aanmaken. Vervolgens kun je bij de inrichting van je Journaalapplicatie aangeven dat de kostenplaats en/of de kostendrager niet in de export hoeft te worden meegenomen. 
Zo realiseer je dat een looncomponent over meerdere grootboekrekeningen kunnen worden verdeeld zonder dat je in je financiële administratie gebruik maakt van kostenplaatsen en/of kostendragers.

3. Gebroken boekjaren journaliseren (product 940)

Soms hebben werkgevers een financieel boekjaar dat niet gelijk loopt met een kalenderjaar. In dat geval moet het mogelijk zijn om een verloningsperiode in een andere financieelboekjaar periode te journaliseren.  Maak je geen gebruik van automatisch journaliseren dan kun je in die gevallen de vervangende periode handmatig opgeven. We zien echter een toename van automatisch journaliseren waarbij dit niet mogelijk was. Dit is onder Journaal (product 940) nu wel mogelijk voor IMuis, Twinfield en Reeleezee. In dit Artikel (hoofdstuk 5 Toepassing administratieniveau) staat hiervan een uitgebreide beschrijving.

 

Kostendrager ook in journaal export Asperion 

Werk je nog met de Journaalmodule (Product 939) dan is het voortaan ook mogelijk om de kostendrager in je journaalpost mee te nemen. Voor Journaliseren (product 940) was dit standaard.

 

Signalering Aanbod vaste uren oproepkracht nu ook voor oproepkrachten met een in dienst datum voor 1-1-2019

Voor oproepkrachten die minimaal een jaar in dienst zijn moet er een contractaanbod worden gedaan voor een vast dienstverband. Wij hebben daarop een signaal toegevoegd contractaanbod oproepkracht. Voor oproepkrachten met een in dienst datum vóór 1-1-2019 schrijft de wet voor dat ze dit aanbod telkens op 1 januari van een jaar moeten krijgen. We hebben voor deze groep de signalering aangepast.

 

Aanpassing controle voor combinatie Loonkostenvoordeel en datum AOW

De indicatie Loonkostenvoordeel (dienstverband -> Salarisverwerking -> Diversen) mag op Ja staan in het tijdvak dat een werknemer de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Vanaf de eerste periode nadat de werknemer de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt is deze combinatie niet juist. Voor de update keek Loket.nl bij de controle bij de verloning naar de situatie op de laatste dag van het loontijdvak. Omdat dit onjuist is hebben we deze controle verplaatst naar de 1e periode van het loontijdvak. 

 

Diverse verbeteringen Dossiervorming

 

Loket.nl overzichten direct opslaan in je dossier

Direct overzichten opslaan in je Qwoater werkgeverdossier, we maken het vanaf deze update mogelijk. De mogelijkheid bestaat voor de overzichten die te vinden zijn op de pagina Rapportages accountant (Werkgever -> Overzichten -> Rapportages accountant). Per overzicht is een nieuwe optie toegevoegd, Opslaan in Qwoater. Zodra je kiest voor ja verschijnen de velden Categorie, Omschrijving en Jaar. Kies je nu bijvoorbeeld voor CSV dan wordt het overzicht automatisch opgeslagen in Qwoater bij de gekozen Categorie.

mceclip2.png

 Documentgeneratie, het gebruik van templates

Na het opvragen van een voorbeeld onder optie Genereer document blijft voor het veld Template bij het opslaan in dossier het gebruikte template geselecteerd. Voorheen schoot het template altijd terug naar de eerste waardoor mogelijk het document met een verkeer template werd opgeslagen. Kleine aanpassing, groot gemak. Daarnaast maken we het mogelijk dat je een reeds ingevulde Vervaldatum weer kunt verwijderen.

mceclip0.png

 

Uitbreiding placeholders Qwoater

 Het aantal placeholders voor Qwoater documentgeneratie is flink uitgebreid.

 •  ArbeidstijdGemDeeltijdfactor
 •  BeloningBasisloonGemDeeltijdfactor
 •  BeloningBasisloonAlleenBedrag
 •  WerknemerNationaliteit
 • WerknemerGeslacht
 •  WerknemerTelefoon
 •  WerknemerMobiel
 •  WerknemerEmail
 •  WerknemerBurgerlijkeStaat
 •  WerkgeverKvknummer
 •  DienstverbandPeriodeSalarisperiodiek
 •  FiscaleGegevensIngangsdatum
 •  FiscaleGegevensIngangsdatumLang
 •  FiscaleGegevensEinddatum
 •  FiscaleGegevensEinddatumLang
 •  FiscaleGegevensJaarloon
 •  FiscaleGegevensArbeidskortingToepassen
 •  ZiekmeldingDatumGemeld
 •  ZiekmeldingDatumGemeldLang

 

Voor een totaaloverzicht en de manier waarop deze placeholders gebruikt kunnen worden verwijs ik je naar ons uitgebreide artikel.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0