Qwoater placeholders

Volgen

 

Door specifieke placeholders te gebruiken, verwerk je bijvoorbeeld de voornaam, achternaam of geboortedatum op de juiste plaats in de template. De placeholders lezen de exacte waarde uit van het corresponderende veld in de Loket administratie. De placeholders zijn in het document te herkennen aan de tekst die tussen de volgende tekens staat: <Voorbeeld>

 Algemeen:

 Placeholder:

Datum

<AlgemeenDatumVandaag>

Datum

<AlgemeenDatumVandaagLang>

Peildatum *

<AlgemeenPeilDatum>

Peildatum *

<AlgemeenPeilDatumLang>

   

Werknemer:

 Placeholder:

Personeelsnummer

<WerknemerPersoneelsnummer>

Achternaam

<WerknemerAchternaam>

Roepnaam

<WerknemerRoepnaam>

Voorletters

<WerknemerVoorletters>

Straat

<WerknemerStraatnaam>

Nummer

<WerknemerHuisnummer>

Postcode

<WerknemerPostcode>

Plaats

<WerknemerPlaatsnaam>

Land

<WerknemerLand>

Titulatuur

<WerknemerTitulatuur>

Aanhef (kort)

<WerknemerAanhefKort>

Aanhef (lang)

<WerknemerAanhefLang>

Geboortedatum

<WerknemerGeboortedatum>

Geboortedatum

<WerknemerGeboortedatumLang>

Geboorteplaats

<WerknemerGeboorteplaats>

Afstand woon-werk

<WerknemerAfstandWoonWerk>

 BSN

<WerknemerBsn>

 Nationaliteit  <WerknemerNationaliteit>
 Geslacht  <WerknemerGeslacht>
 Telefoon <WerknemerTelefoon>
 Telefoon mobiel <WerknemerMobiel>
Email <WerknemerEmail>
Burgerlijke staat <WerknemerBurgerlijkeStaat>
   

Afdelingsmanager:

 Placeholder:

Achternaam

<AfdelingsmanagerAchternaam>

Voorletters

<AfdelingsmanagerVoorletters>

Ingangsdatum

<AfdelingIngangsdatum>

Ingangsdatum

<AfdelingIngangsdatumLang>

Einddatum

<AfdelingEinddatum>

Einddatum

 <AfdelingEinddatumLang>

   

Dienstverband:

 Placeholder:

Afdeling

<DienstverbandAfdeling>

Afdeling ID

<DienstverbandAfdelingNummer>

Functiegroep

<DienstverbandFunctieGroep>

Functie

<DienstverbandFunctie>

Afwijkende Functienaam

<DienstverbandFunctieAfwijkend>

Standaard Functienaam

<DienstverbandFunctieStandaard>

Standplaats

<DienstverbandStandplaats>

Verdelingseenheid

<DienstverbandVerdelingseenheid>

Verdelingseenheid ID

<DienstverbandVerdelingseenheidNummer>

Ingangsdatum arbeidstijd

<ArbeidstijdIngangsdatum>

Ingangsdatum arbeidstijd

<ArbeidstijdIngangsdatumLang>

Einddatum arbeidstijd

<ArbeidstijdEinddatum>

Einddatum arbeidstijd

<ArbeidstijdEinddatumLang>

Gem. Deeltijdfactor

 <ArbeidstijdGemDeeltijdfactor>

In dienst

<DienstverbandDatumInDienst>

In dienst

<DienstverbandDatumInDienstLang>

Historische datum in dienst

<DienstverbandDatumInDienstHistorisch>

Historische datum in dienst

<DienstverbandDatumInDienstHistorischLang>

Uit dienst

<DienstverbandDatumUitDienst>

Uit dienst

<DienstverbandDatumUitDienstLang>

Soort dienstverband

<DienstverbandSoort>

Aanstelling tot

<DienstverbandAanstellingTot>

Aanstelling tot

<DienstverbandAanstellingTotLang>

Aanstelling tot 1

<DienstverbandAanstellingTot1>

Aanstelling tot 1

<DienstverbandAanstellingTot1Lang>

Aanstelling tot 2

<DienstverbandAanstellingTot2>

Aanstelling tot 2

<DienstverbandAanstellingTot2Lang>

Aanstelling tot 3

<DienstverbandAanstellingTot3>

Aanstelling tot 3

<DienstverbandAanstellingTot3Lang>

Aanstelling tot 4

<DienstverbandAanstellingTot4>

Aanstelling tot 4

<DienstverbandAanstellingTot4Lang>

Aanstelling tot 5

<DienstverbandAanstellingTot5>

Aanstelling tot 5

<DienstverbandAanstellingTot5Lang>

Aanstelling tot 6

<DienstverbandAanstellingTot6>

Aanstelling tot 6

<DienstverbandAanstellingTot6Lang>

Uren per week

<DienstverbandUren>

CAO

<DienstverbandCAO>

Opzegtermijn WN

<DienstverbandOpzegtermijnWerknemer>

Opzegtermijn WG

<DienstverbandOpzegtermijnWerkgever>

IBAN nettoloon

<DienstverbandIBAN>

 Salarisperiodiek

 <DienstverbandPeriodeSalarisperiodiek>

 

 

Fiscaal:  Placeholder:
 Ingangsdatum  <FiscaleGegevensIngangsdatum>
 Ingangsdatum  <FiscaleGegevensIngangsdatumLang>
 Einddatum   <FiscaleGegevensEinddatum>
 Einddatum  < FiscaleGegevensEinddatumLang >
 Jaarloon  <FiscaleGegevensJaarloon>
Arbeidskorting  <FiscaleGegevensArbeidskortingToepassen>
   
   

Fiscaal (auto):

 Placeholder:

Ingangsdatum

<AutoIngangsdatum>

Ingangsdatum

<AutoIngangsdatumLang>

Einddatum

<AutoEinddatum>

Einddatum

<AutoEinddatumLang>

Kenteken

<AutoKenteken>

Bijtelling

<AutoBijtelling>

Reden geen bijtelling

<AutoRedengeenbijtelling>

Fiscale bijtelling

<AutoFiscalebijtelling>

Bijdrage prive gebruik

<AutoBijdrageprive>

 

 

Administratie:

 Placeholder:

Naam

<AdministratieNaam>

Straat

<AdministratieStraatnaam>

Nummer

<AdministratieHuisnummer>

Postcode

<AdministratiePostcode>

Plaats

<AdministratiePlaatsnaam>

Land

<AdministratieLand>

Contactpersoon

<AdministratieContactpersoon>

Telefoon

<AdministratieTelefoon>

 

 

Werkgever:

 Placeholder:

Naam

<WerkgeverNaam>

Straat

<WerkgeverStraatnaam>

Nummer

<WerkgeverHuisnummer>

Postcode

<WerkgeverPostcode>

Plaats

<WerkgeverPlaatsnaam>

Land

<WerkgeverLand>

Contactpersoon

<WerkgeverEmail>

Telefoon

<WerkgeverTelefoon>

 KvK nummer

 <WerkgeverKvknummer>

 

 

Beloning:

 Placeholder:

Ingangsdatum

<BeloningIngangsdatum>

Ingangsdatum

<BeloningIngangsdatumLang>

Einddatum

<BeloningEinddatum>

Einddatum

<BeloningEinddatumLang>

Basisloon **

<BeloningBasisloon>

 Parttime loon

 <BeloningBasisloonGemDeeltijdfactor> 

 Basisloon alleen   bedrag

 <BeloningBasisloonAlleenBedrag>

Basisloon voorgaande periode **

<BeloningBasisloonVoorgaand>

Nettoloon **

<BeloningNettoloon>

Nettoloon voorgaande periode **

<BeloningNettoloonVoorgaand>

Loonkosten **

<BeloningLoonkosten>

Loonkosten voorgaande periode **

<BeloningLoonkostenVoorgaand>

Salarisschaal

<BeloningSalarisschaal>

Schaalcel

<BeloningSalarisschaalcel>

 

 

 

 

 

 

Ziekmelding:

Placeholder:

 Ingangsdatum

 <ZiekmeldingDatumGemeld>

 Ingangsdatum  <ZiekmeldingDatumGemeldLang>

 

 

Toeslagen:

 Placeholder:

Woon-werk vergoeding (368) *

<NettobetalingWoonWerkOnb368>

Reiskosten vergoeding (367) *

<NettobetalingReiskstOnbel367>

Onkostenvergoeding (366)    *

<NettobetalingOnkstvergOnbel366>

Pers.toeslag (284)                  *

<BrutovergoedingPersToeslag284>

 

* De laatste 4 op basis van peildatum, die je kunt opgeven bij het genereren van een document via Dienstverband à HRM à Documentgeneratie à Genereer document. Het betreft vaste toeslagen die vastliggen op dienstverbandniveau.

 

** Bij deze placeholders wordt de eenheid van de beloning (per uur/maand/4-weken) automatisch toegevoegd achter de beloning. Je hoeft dit dus niet op te nemen in de template.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0