Conversie Dossiervorming Loket.nl naar Qwoater

Volgen

Let op, het inrichten van de conversie is een eenmalige actie die niet ongedaan gemaakt kan worden. Na het afronden van de wizard wordt de conversie automatisch binnen 24 uur uitgevoerd. In de tussentijd is het niet toegestaan om handelingen op het werkgeverdossier of werknemerdossier uit te voeren. Nadat de conversie voltooid is, schakelt Loket.nl automatisch het oude product Dossiervorming (340) uit.

Indien digitale dossiervorming (product Dossiervoming, 340) in gebruik is bij een werkgever dan kun je de inrichting converteren naar Qwoater.

Nadat beide producten Dossiervoming (340) en Dossiervorming Qwoater Lite (904) geactiveerd zijn, tref je op het startscherm van de werkgever de conversiefunctionaliteit aan. Door middel van conversie worden al je documenten uit de standaard dossiervorming automatisch overgezet naar Qwoater.

  1. Klik op Inrichten conversie.
  2. In het pop-upvenster dat verschijnt, kunnen alle bestaande dossiercategorieën omgezet worden naar voorgedefinieerde documenttypes van Qwoater. Voor het werkgever- en het werknemerdossier zijn specifieke documenttypes gedefinieerd.

  1. Selecteer voor al je categorieën in de pulldownmenu’s de gewenste documenttypes en klik op Volgende.
  2. In het volgende scherm kan per documenttype aangegeven worden wie er toegang heeft. Deze instellingen kunnen, indien gewenst, aangepast worden met de autorisatiematrix. Klik vervolgens op Uitvoeren conversie.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0