Verlonen voorgaand jaar en corrigeren loonaangifte / pensioenaangifte

Volgen

Indien je de actie Verlonen voorgaande jaren hebt uitgevoerd, via Werkgever -> Salarisverwerking -> Algemeen -> Acties, dan dien je daarna de loonaangifte te corrigeren en indien van toepassing ook de pensioenaangifte. Deze correctie-aangifte is afhankelijk van het moment van het verlonen voorgaande jaren.

Indien je voor 31 januari (maandverloning) of voor het einde van de aangiftetermijn van periode 13 (vierweken verloning), in het voorgaande jaar een extra loonrun hebt verwerkt, dien je de loonaangifte en eventueel de pensioenaangifte van periode 12 c.q. periode 13 te de-activeren. Daarna kan je deze opnieuw aanmaken en bevestigen. Let op dat je uiteindelijk het juiste totaalbedrag tijdig betaald aan de belastingdienst.

Echter als je de extra loonrun voorgaand jaar hebt verwerkt, nadat de aangiftetermijn van het laatste aangiftetijdvak van vorig jaar is verstreken, dan gebruik je de optie Aanmaken voorgaande jaren, via Werkgever -> Salarisverwerking -> Loonaangifte (en evt. Pensioenaangifte) -> Acties, en daarna kan je de aangifte bevestigen.

Voorgaande_jaren_LA.PNG

Het betalen van het correctiebedrag (of eventueel terug te ontvangen bedrag) verloopt via een naheffingsaanslag van de belastingdienst. Deze ontvang je automatisch na 6 tot 8 weken, waarna je de betaling middels de bijgevoegde acceptgiro kan voldoen.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0