Verloonde uren in de loonaangifte

Volgen

Loket.nl bepaalt de verloonde uren voor de loonaangifte m.i.v. het aangiftejaar 2017 als volgt:

  • Voor uur- en 4-week verloning gaan we uit van de werkelijke normuren van betreffende verloningsperiode. Voor de maandverloning wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal normuren van de periode. Tot normuren worden de uren gerekend die je als zodanig terug kunt vinden in het inrichtingsoverzicht. Hierbij worden het werkelijk aantal uren d.m.v. een factor omgezet naar een gemiddeld aantal uren.
  • Bovenstaand aantal uren worden verhoogd met het werkelijke aantal overuren (15 t/m 19), Reisuren buiten werktijd (21), uren nabetaling verlof (27), meeruren (28) en vakantieuren (67).
  • Tenslotte worden ook het aantal eenheden welke als uren zijn ingericht meegenomen (41 t/m 60). Als deze zijn ingericht als inhouding worden de uren in mindering gebracht op het totaal.

Dit zijn ook de uren welke door het de belastingdienst worden aangemerkt als uren die meetellen voor LIV.

Loket.nl berekent als volgt het gemiddeld aantal uren per maand:

Aantal normuren van de verloningsperiode x ((260/12)/aantal werkdagen dagen van de verloningsperiode)

Voorbeelden:

Januari 2017 kent 22 werkdagen. (stel 8 uren per dag)

Fulltimer

Rekenregel: (22x8) x ((260/12)/22) = 173,33 uren. In de loonaangifte zal in dit voorbeeld 173 verloonde uren worden opgenomen.

Parttimer (50%)

Rekenregel: (11x8) x ((260/12)/22) = 86,67 uren. In de loonaangifte zal in dit voorbeeld 87 verloonde uren worden opgenomen.

Gebroken periode (In dienst 9-1-2017)

Rekenregel: (17x8) x ((260/12)/22) = 133,94 uren. In de loonaangifte zal in dit voorbeeld 134 verloonde uren worden opgenomen.

Een groot deel van de verantwoordelijkheid voor het correct doorgeven van uren ligt bij de administrateur. Maak daarom zoveel mogelijk gebruik van de door Loket.nl aangeboden oplossingen.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0