Loonaangifte

Volgen

Nadat je de verloning hebt goedgekeurd, kun je een loonaangifte aanmaken. De loonaangifte kan zowel handmatig als automatisch worden aangemaakt.

 

Automatisch aanmaken van een loonaangifte

mceclip0.png

Wil je gebruik maken van functionaliteit om de loonaangifte automatisch te starten? Geef dit dan aan bij jouw accountant-administratiekantoor. Zij kunnen dit voor je instellen. 

 

Het handmatig opstarten van een loonaangifte

Navigeer naar het scherm Salarisverwerking -> Loonaangifte -> Aanmaken loonaangifte en maak de loonaangifte aan. Na het aanmaken zal Loket.nl een aangifte openzetten (openstaande loonaangifte) welke je kan inzien.

mceclip0.png

Ga hiervoor naar Salarisverwerking -> Loonaangifte ->Openstaande loonaangifte. Kies vervolgens onder Downloads voor Overzicht en bekijk het loonaangiftebericht met hierbij een samenvatting van de aan te leveren gegevens in PDF formaat. Druk vervolgens op de knop Bericht om het volledige aangeleverde XML bericht te kunnen inzien. Bevestig vervolgens de openstaande loonaangifte.

mceclip1.png

Nadat de loonaangifte is bevestigd is deze zichtbaar onder Bevestigde loonaangifte berichten.

Via de optie Loonaangifte responsemessage worden de responseberichten van de Belastingdienst getoond. Tevens kan bij de bevestigde loonaangifte het SEPA bestand worden gedownload.

mceclip2.png

 

Wanneer de loonaangifte incorrect blijkt te zijn, heb je twee keuzes. 

Deactiveren:

Dit kan alleen als de aangifte periode van de loonaangifte nog niet is verstreken en dit kan door de verwerker zelf nog worden gedaan.

Verwijderen loonaangifte:

Dit gebeurt als er een initiële aangifte moet worden aangeleverd en de aangiftetermijn is reeds verstreken. Bijvoorbeeld: het is augustus en de aangifte van februari moet worden gecorrigeerd en initieel worden aangeleverd. Dit betekent dat februari en alle inmiddels opvolgende loonaangifteberichten (maart, april, mei etc..) verwijderd moeten worden. Neem hiervoor contact op met je accountants- administratiekantoor.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0