Inrichting verlofmodule: Stap 6 Instellen e-mailadres voor verlofaanvraag

Volgen

Met het Werknemerloket kun je medewerkers de optie bieden om verlof aan te vragen. Om de verlofbehandelaar direct op hoogte te brengen van de aanvraag kun je een e-mailmelding instellen. Je hebt hiervoor een aantal mogelijkheden: 

  • E-mailadres verlofaanvraag op dienstverbandniveau (hoogste niveau)
  • E-mailadres verlofaanvraag op afdelingsniveau (middelste niveau)
  • E-mailadres verlofaanvraag op werkgeverniveau (laagste niveau)

Let op: Loket.nl stuurt alleen een e-mailmelding naar het hoogst ingestelde niveau. Het is mogelijk om meerdere e-mailadressen per niveau vast te leggen. Let daarbij op dat als scheidingssteken “;” gebruikt wordt en er geen spaties tussen de e-mailadressen en de “;” staan. Om de verlofaanvraag ook daadwerkelijk te kunnen afhandelen, moet je een gebruiker aanmaken in Loket.nl met de juiste autorisatie Behandelen verlofaanvragen.

E-mailadres verlofaanvraag op dienstverbandniveau

Wil je dat een verlofaanvraag van één medewerker naar een bepaald e-mailadres wordt verzonden, dan stel je dit in op het startscherm (Dienstverband details) van de medewerker of tijdens het aanmaken van een nieuwe medewerker bij een indiensttreding.

E-mailadres_verlofaanvraag_op_dienstverbandniveau.PNG


E-mailadres verlofaanvraag op afdelingsniveau

Wil je dat de e-mailmelding van een verlofaanvraag binnenkomt bij de afdelingsmanager(s), dan stel je dit in op werkgeverniveau onder de menuoptie Beheer -> Tabellen. In het bovenste veld Afdeling kun je het e-mailadres invullen.

E-mailadres_verlofaanvraag_op_afdelingsniveau.PNG

E-mail_adres_verlofaanvraag_1.PNG


E-mailadres verlofaanvraag op werkgeverniveau

Wil je dat de e-mailmelding binnenkomt bij een werkgevergebruiker, dan stel je het e-mailadres in bij de werkgevergebruiker onder de menuoptie Gebruikers in Loket Classic.

E-mailadres_verlofaanvraag_op_werkgeverniveau.PNG

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0