Inrichting verlofmodule: Stap 5 Verlof bepalen m.b.v. arbeidspatroon

Volgen

Het is mogelijk om bij opname verlof de verlofeenheden te laten bepalen op basis van het verlofpatroon uit de verlofregeling of het arbeidspatroon zoals deze bij het dienstverband bekend is. Dit kan alleen als in de verlofregeling de indicatie Eenheid op Uren is gezet

Op de dienstverbandpagina van de medewerker kun je onder Arbeidstijd -> Verlof bepalen mbv rooster aangeven of de verlofuren op basis van het arbeidspatroon berekend moeten worden; vaak zal dit bij parttimers het geval zijn. Standaard staat deze indicatie op Nee.  

Verlof_bepalen_mbv_arbeidspatroon.PNG

 

Verlof_bepalen_mbv_rooster1.png

Voor het vaststellen van de opname verlofeenheden o.b.v. het arbeidspatroon volstaat het invullen van het arbeidspatroon (oneven- en even weken). Indien alle velden gevuld staan met 0, zal er vanuit gegaan worden dat de werknemer de normuren werkt. Bij een medewerker die 20 uur werkt 20/5 = 4 uren per werkdag en bij een fulltimer 40/5 = 8 uren per dag.

De eerste drie indicaties t.b.v. het toepassen rooster kunnen (voor wat betreft de verlofadministratie) op Nee blijven staan. De eerste drie indicaties hebben namelijk een salaris technische werking. Wel adviseren wij de indicatie Afw. dagen/uren mbv rooster op Ja te plaatsen, bij een wijziging van de uren in het arbeidspatroon worden dan namelijk automatisch Afwijkend uren per week en Afw. SV-dagen per periode bepaald.

Verlof_bepalen_mbv_rooster2.png

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0