Verlofopbouw door de werknemer via Werknemerloket

Volgen

In Loket.nl is het mogelijk om per verlofsoort aan te geven of een werknemer zelf verlof kan opbouwen. Denk hierbij aan het opbouwen van uren TVT na een periode van overwerk. Via Werkgever-> Beheer --> Tabellen --> Verlofsoorten Kun je per verlofsoort aangeven of een werknemer een verlofopbouw mag aanvragen. Voor de verlofsoorten verlof (wettelijk) en verlof (bovenwettelijk) is deze functie niet beschikbaar. Zodra het veld Werknemer mag opbouw aanvragen op Ja staat kan de werknemer via het Werknemerloket voor de betreffende verlofsoort een opbouw aanvragen.

 

Verlof_opbouwen_werknemer.PNG

Verlof_opbouwen_werknemer1.PNG

Verlofaanvraag in het Werknemerloket

Nadat voor de verlofsoort Tijd voor Tijd in Loket.nl is aangegeven dat een werknemer verlof mag opbouwen, verschijnt in het Werknemerloket bij een verlofaanvraag een radiobutton. Default staat de instelling op Opname. Wil je echter een verlofopbouw indienen dan kun je de instelling wijzigen naar Opbouw. 

opbouw.png

Verlof afhandelen in Loket.nl

De verlofbehandelaar kan op de gebruikelijke manier de verlofopbouw aanvraag afwikkelen. Op het scherm Openstaande verlofaanvragen is de kolom Opname/Opbouw toegevoegd om het verschil tussen opname en opbouw aan te duiden. Deze nieuwe kolom verschijnt alleen als er daadwerkelijk een verlof opbouw aanvraag is ingediend.

Verlofaanvragen.PNG

Zodra de verlof opbouw aanvraag wordt goedgekeurd, wordt het saldo van de verlofsoort hoger in plaats van lager.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0