Eigen velden

Volgen

Het kan voorkomen dat je naast de vele standaard velden in Loket.nl de behoefte hebt om aanvullende informatie over je werknemers vast te kunnen leggen. Om hierin te faciliteren kun je in Loket.nl vrije velden definiëren in een tabel. Op werknemerniveau kunnen deze vrije velden vervolgens worden vastgelegd met een eventueel bijbehorende waarde.
Voorbeelden zijn o.a. deelname jaar levensloop, badgenummer, schoenmaat, kledingmaat, etc.

Product en autorisatie

Alvorens je gebruik kunt maken van deze functionaliteit zullen er aanvullende producten en/of rechten aan je gekoppeld moeten worden.
Neem hiervoor contact op met je contactpersoon van je accountants- administratiekantoor die Loket.nl voor je beheert.

Definiëren tabel

Voor het toevoegen van een eigen veld ga je op werkgeverniveau naar Beheer -> Tabellen -> Eigen velden.

2.JPG


Registratie bij werknemers


Nadat de tabel is gedefinieerd, kan de registratie van eigen velden op werknemerniveau plaatsvinden op:

  • Persoonsniveau onder Persoon -> Eigen velden
  • Dienstverbandniveau onder HRM -> Eigen velden

Bij het aanmaken van een nieuw dienstverband worden de gegevens die zijn opgevoerd op persoonsniveau automatisch mee overgenomen naar het 2e dienstverband.

3.JPG


Overzichten eigen velden

Via Loket Classic kun je op werkgeverniveau een overzicht van de vastgelegde eigen velden op zowel dienstverband- als werknemer(persoons)niveau raadplegen onder Overzichten -> HRM -> Eigen velden.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0