Gezin en contactpersonen

Volgen

Zodra de werknemer geselecteerd wordt tref je onder het tabblad Persoon de velden Contactpersonen, Partner en Kind aan (zie onderstaande schermafdruk). Gegevens van contactpersonen leg je bijvoorbeeld vast voor calamiteiten. Denk hierbij aan gegevens van de huisarts of van degene die op de hoogte moet worden gebracht in geval van een calamiteit. Je kunt een onbeperkt aantal contactpersonen vastleggen. De contactpersoongegevens zijn ook in de Werkgeverapp te raadplegen.

2.JPG

 

Overzichten gezin en contactpersonen

Via Loket Classic -> Overzichten -> Personeel -> Kinderen, partner en contactpersonen kun je de overzichten opvragen m.b.t. de gegevens die zijn vastgelegd op werknemerniveau inzake de gezinssituatie en de contactpersonen, bijvoorbeeld een overzicht van de kinderen per werknemer.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan even contact op met je contactpersoon van je accountants- of administratiekantoor.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0