Gebruik je stemmen slim!

Volgen

Iedere gebruiker van het ideeën portaal heeft 10 stemmen. Maar hoe kun je deze stemmen nu zo optimaal inzetten? Hieronder een aantal tips om te zorgen dat jouw belangrijke ideeën de juiste aandacht krijgen, jij kunt echt het verschil maken!

 

Gebruik altijd je 10 stemmen

In de praktijk zien we dat niet elke gebruiker zijn 10 stemmen gebruikt. Dit is echt een gemiste kans. Door te stemmen heb je direct invloed op onze ontwikkelagenda, laat deze mogelijkheid niet verloren gaan.

Lanceer je idee met meer dan 1 stem

Heb je een idee dan wil je dat hier aandacht voor komt. Uit ervaring blijkt dat ideeën die gelanceerd worden met meer dan 1 stem eerder op de radar komen van mede ideeënportaal gebruikers. Er wordt vaker op gestemd en gereageerd dan op ideeën die met geen of 1 stem worden ingebracht. Het idee komt tevens hoger te staan in de lijst met trending ideeën.

Concentreer je op de voor jou belangrijkste ideeën

Naast je eigen ideeën worden er door veel gebruikers prima ideeën ingebracht. Beoordeel altijd welk idee jou kantoor het meeste toegevoegd waarde gaat bieden. Concentreer je alleen op de beste ideeën, zet daarop dan ook een groot deel van je stemmen. Hoe meer stemmen, hoe eerder het idee bij ons echt in beeld komt. Spreiding van ideeën leidt tot nivellering, het is daardoor moeilijker om te achterhalen wat echt speelt in de markt.

Heroverweeg je stemmen periodiek

Het ideeënportaal is voortdurend in beweging. Het kan dus voorkomen dat er plotseling nog betere ideeën worden geplaatst die voor jou kantoor het verschil kunnen maken. Probeer periodiek je stemmen te heroverwegen, check welke ideeën er onlangs zijn toegevoegd. Het is altijd mogelijk om je ideeën terug te pakken en op een ander, beter idee te zetten.

Heroverweeg je stemmen vanaf status "Gepland in een release"

Ideeën vanaf de status "Gepland in een release" worden door ons opgepakt. Het heeft op dat moment geen zin om je stem hierop te laten staan, uiteindelijk wordt het idee opgeleverd. Neem je stem(men) terug en heroverweeg je stem(men) direct.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0