Automatische bepaling van uren bij verlofaanvraag

Volgen

Automatische berekening van verlofeenheden

In Loket.nl is het mogelijk om bij een verlofboeking automatisch de uren te laten berekenen. Als een werknemer bijvoorbeeld een verlofaanvraag wilt doen voor een week, kan Loket automatisch het juiste aantal uren berekenen.

Deze berekening wordt in Loket.nl gebruikt bij een verlofboeking (opbouw en opname) en Werknemerloket gebruikt voor verlofaanvragen. Voor meer informatie over de standaard opbouw uit de verlofregeling kun je de handleiding verlof raadplegen.

Er zijn verschillende instellingen die hierop invloed hebben. Hieronder vind je een tabel met deze instellingen. Afhankelijk van de combinatie zal Loket een bepaalde berekeningsmethodiek gebruiken.

Er zijn vier instellingen:

-Verlofrooster ingesteld
Is het verlofrooster gevuld in de verlofregeling?

Werkgever -> Arbeidsvoorwaarden -> Verlof -> Verlofrooster = Ja

-Indicatie “Verlof bepalen mbv arbeidspatroon”

Werknemer -> Arbeidstijd -> Verlof bepalen mbv arbeidspatroon

-Afwijkende uren

Werknemer -> Arbeidstijd -> Afwijkend uren per week

-Arbeidspatroon gevuld

Werknemer -> Arbeidstijd -> Arbeidspatroon

Resultaten van de instellingen:

Verlofrooster ingesteld

Ind. verlof bepalen mbv arbeidspatroon

Afwijkende uren

Arbeidspatroon gevuld

Resultaat

nee

nee

nee

nee

ploeguren / 5

nee

nee

nee

ja

ploeguren / 5

nee

ja

nee

nee

ploeguren / 5

ja

ja

nee

nee

ploeguren / 5

nee

ja

ja (maar afw. sv =0)

nee

afwijkende uren / 5

ja

ja

ja

nee

afwijkende uren / 5

nee

nee

ja

nee

afwijkende uren / 5

nee

nee

ja

ja

afwijkende uren / 5

nee

ja

ja

ja

o.b.v. arbeidspatroon

nee

ja

nee

ja

o.b.v. arbeidspatroon

ja

ja

nee

ja

o.b.v. arbeidspatroon

ja

ja

ja

ja

o.b.v. arbeidspatroon

ja

nee

nee

nee

o.b.v. verlofrooster

ja

nee

ja

nee

o.b.v. verlofrooster

ja

nee

nee

ja

o.b.v. verlofrooster

ja

nee

nee

nee

o.b.v. verlofrooster

 

Tip: Wil je dat Loket.nl niet automatisch uren berekend?

Het automatisch berekenen kun je niet uitschakelen, maar je kunt er wel voor zorgen dat je altijd op 0 uitkomt. Zet hiervoor hiervoor het Verlofrooster aan via Werkgever -> Arbeidsvoorwaarden -> Verlof -> Verlofrooster = Ja en laat de uren in dit rooster op nul staan.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0