Definiëren Autorisatieset - Productset - Signaalset

Volgen

In Loket Classic is het mogelijk op providerniveau productsets, autorisatiesets en signaalsets te definiëren. Hierdoor kan bij een werkgever, team of gebruiker snel een aantal vooraf bepaalde producten of rechten worden toegevoegd. De signaalsets zijn uitsluitend bedoeld voor de werkgevergebruikers.

Allereerst dienen de diverse sets te worden bepaald. Onder Providergegevens -> Sets -> Autorisatieset AK, Productset AK en Signaalset werkgevergebruiker kun je per set de rechten en producten selecteren. Het is mogelijk om meerdere sets per provider te definiëren.

 

Hierbij een voorbeeld van een ingerichte autorisatie-, product- en signaalset.

Daarna kan bij het opvoeren van een nieuwe werkgever, team of gebruiker de juiste set worden geactiveerd:

Nieuwe werkgever -> zie stap 3 in het artikel Werkgeverniveau: Opvoeren nieuwe werkgever 

Nieuw team -> zie artikel Teams

Nieuwe gebruiker -> zie button Gebruikers

Bij een bestaande werkgever kun je in Loket Classic onder Werkgever -> Beheer -> Producten -> Werkgever productset aangeven welke productset moet worden geactiveerd. En voor een bestaande gebruiker onder Gebruikers welke autorisatieset of signaalset. Loket.nl zal dan automatisch, na activeren van het icoon Toepassen autorisatie-, product of signaalset, de rechten, producten of signalen toevoegen.

Let op! Een autorisatie-, product- of signaalset toepassen werkt aanvullend en zal bij bestaande gebruikers, teams en werkgevers geen gegevens verwijderen.

 Uiteraard blijft het mogelijk om na het activeren van een set handmatig gegevens toe te voegen en/of te verwijderen.

Bijgaand tref je een voorbeeld aan van de rechtenmatrices van Loket.nl waarin de klanten zijn gesegmenteerd naar 6 verschillende dienstverleningen.

Let op, dit betreft een voorbeeldinrichting wat uiteraard aangepast kan worden naar eigen inzicht.
Op basis hiervan kunnen producten- en autorisatiesets in Loket.nl worden vastgelegd.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0