Inrichting notities

Volgen

Alvorens het mogelijk is om notities te kunnen vastleggen in Loket.nl, zal het product Notities (700) op werkgeverniveau geactiveerd moeten worden. Je kunt een product activeren in Loket Classic via Werkgever -> Beheer -> Producten -> Beschikbaar product totaal.

Op providerniveau staat onder Providergegevens -> Algemeen de indicatie Muteren Notitie default op Ja. Standaard is het dus toegestaan om een bestaande notitie, die zichtbaar is voor de betreffende gebruiker(s), te muteren. Vervolgens zal de naam van de gebruiker die de notitie het laatst heeft gemuteerd en de datum waarop dit heeft plaatsgevonden worden weergegeven.

Om de betreffende velden te kunnen raadplegen en/of beheren, moeten tevens rechten geactiveerd worden (afhankelijk van de bevoegdheid van de gebruiker).
Raadplegen om de verschillende notities in te zien en beheerrechten om notities te kunnen maken c.q. te wijzigen/verwijderen.

1.JPG

Meer informatie >>

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0