Algemene toelichting niveaus Loket.nl

Volgen

Loket.nl werkt met een zogenaamde overervingssystematiek. Dit wil zeggen dat instellingen van een hoger niveau doorwerken naar lagere niveaus. Op deze lagere niveaus kunnen vervolgens afwijkingen geregistreerd worden waardoor de hogere niveaus (deels) overschreven worden.

Dit alles zorgt ervoor dat je op het gebied van inrichting en beheer zeer efficiënt te werk kunt gaan. 

We kennen de volgende niveaus:

Loket.nl verzorgt de cijfers en de percentages in de wettelijke laag en de inrichting van ruim 150 van de meest gebruikte cao's. De lagen loonmodelwerkgever en werknemer kun je als provider zelf beheren.

Onderstaande schema toont de systematiek van cao - loonmodel (LM) - werkgever (WG).

 • Het aanmaken van een nieuwe cao is uitsluitend toegekend aan de beheerder cao's. Je
  kunt geen wijzigingen in een cao aanbrengen.
 • Zodra de cao is opgebouwd zullen de hieronder vallende loonmodellen en werkgevers
  gebaseerd worden op deze cao. Er dient altijd minimaal één loonmodel te worden
  gedefinieerd. Aan dit loonmodel wordt vervolgens minimaal één werkgever gekoppeld.
  Uiteraard is het mogelijk meerdere werkgevers aan één loonmodel te koppelen. In dat geval
  zal de besturing van dat betreffende loonmodel op deze werkgevers van toepassing zijn. Wil
  je afwijken van een cao dan voer je de wijziging door in een loonmodel.
 • Wordt op loonmodelniveau afgeweken van de cao dan worden deze loonmodelgegevens
  gebruikt voor de onderliggende werkgevers. Wordt uiteindelijk op werkgeverniveau
  afgeweken dan worden deze werkgevergegevens gehanteerd.
 • Op loonmodel- en werkgeverniveau kun je zien op welk niveau een regeling is vastgesteld met
  behulp van de optie
  Toon herkomst, rechtsboven via het tandwiel.
   cao niveau
   loonmodelniveau
   werkgeverniveau
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0