Update Loket.nl 31-01-2022

Volgen

Maandagavond 31 januari 2022 vindt er een update van Loket.nl plaats. Rond 21.30 uur is de applicatie korte tijd niet beschikbaar. Naast technische aanpassingen leveren we o.a. het volgende op:

 

Nieuwe gebruikers direct aan de slag in Loket.nl

Zodra je een nieuwe gebruiker toegang geeft tot Loket.nl zal deze, nadat hij zijn gegevens heeft gecompleteerd, niet meer worden doorverwezen naar Loket.nl classic maar naar de nieuwe versie van Loket.nl.
Meer informatie hierover tref je op ons helpdeskportaal aan in dit artikel

 

Over Wachtgeld oude regeling  'AOF-uitkering' rekenen ipv 'AOF-hoog'.

Op 10 januari hebben we een uitspraak van de belastingdienst ontvangen op onze vraag of de Wachtgelduitkeringen (code inkomstenverhouding 18) als loon waarop de premie  Aof-hoog of Aof-uitkering moet worden toegepast. Het blijkt dus Aof-uitkering te zijn. We hebben dit aangepast waardoor er mogelijk loonresultaten kunnen ontstaan.
(nb. Dit issue is op 25-01-2022 opgeleverd)

 

Aanpassing fondsenberekening voor PH&C Horeca en PH&C Catering

Voor de berekening van de franchise en het maximum pensioengrondslag voor boven genoemde fondsen moet gerekend worden met Verloonde uren zoals deze door de Belastingdienst is gedefinieerd.  Loket.nl rekende met 'Gewerkte uren'. 
We hebben per 2022 hierop onze berekening aangepast.

 

Foutmelding fiscale bijtelling auto toegevoegd

Indien er bij aanvang van een nieuw jaar een nieuwe fiscale bijtelling auto ontstaat (bijv. 'Verlaagd tarief (16% Kentekendatum 2022)') en je had deze bijtelling al in het voorgaande jaar  geselecteerd dan verscheen bij de verloning foutcode 60 ((60) Bruto-netto berekening is niet juist verlopen, neem kontakt op met helpdesk)
We hebben deze foutmelding aangepast waardoor duidelijk is waarop de foutmelding betrekking heeft. In deze situatie verschijnt de volgende melding:
(297) Opgegeven bijtelling (auto) is niet geldig in periode.

 

UPA pensioenaangifte 2022 bij Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 2022 is bij Aanvullend Geboorteverlof de Incidentele inkomstenvermindering 'G' niet meer van toepassing. In plaats hiervan moet 'K' worden gebruikt. Hierop is de aanlevering UPA pensioenaangifte aangepast.

 

Ook bij rapporten Verlofsaldi wordt Global filtering toegepast

Loket.nl kent sinds enige tijd de mogelijkheid om bij Dienstverbanden Global Filtering opties in te stellen.
Op diverse pagina’s word vervolgens een notificatie component getoond om de gebruiker op de hoogte te stellen dat de global filtering actief is. Bij Verlofsaldi werd de Global filtering wel toegepast maar werd dit niet vermeld. Dit is aangepast zodat het duidelijker is waarop de cijfers betrekking hebben.

mceclip0.png

Meer informatie over Global filtering tref je in dit artikel op het helpdeskportaal.

 

Berekening Transitievergoeding aangepast

Bij de berekening van de transitievergoeding in Loket.nl werd geen rekening gehouden met eventuele parttime uren van de medewerker. Hierdoor werd een te hoog bedrag aan Transitievergoeding berekend.
In Loket-classic deed dit probleem zich niet voor.

 

 

Ideeënportaal

Onderstaande onderwerpen zijn opgepakt vanuit het Ideeënportaal.
We bedanken de gebruikers van het portaal voor hun input en feedback.

 

Periodetabel toepassen bij indienst/uitdiensttreding oproepkracht

Een oproepkracht kan gezien worden als een parttimer (in de zin van de Belastingdienst). Een oproepkracht werkt namelijk in de regel niet op doorgaans 5 dagen in de week.
Indien een oproepkracht in een gebroken periode in dienst treedt zal voortaan de periodetabel worden toegepast in plaats van de dagtabel.
gezien.

 

Aanscherpen controle (131)

Signaal "131 Geen parttimer, toch wordt dagtabel niet toegepast” werd ook getoond bij oproepkrachten als deze in de loop van een periode in dienst kwamen. Er stonden immers geen 'Afw. SV-dagen per periode' ingevuld. Dit signaal zal in deze gevallen niet meer worden getoond. We tonen dit signaal nog slechts indien er geen 'Afw. SV-dagen per periode' zijn ingevoerd én de werknemer geen oproepkracht is.

 

Afwijkend brutoloon kunnen vastleggen bij gebruik salarisschaal

In Loket.nl kun je bij het toevoegen van een basisloon ervoor kiezen om ook een salarisschaal en trede vast te leggen zonder deze ook feitelijk toe wordt gepast. Je kunt dus afwijken van het bijbehorende schaalsalaris. Hiervoor zet je Salarisschaal toepassen op 'Nee'.
In Loket.nl was deze optie nog niet beschikbaar. Dit is inmiddels aangepast.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0