RVU/VUT uitkering

Volgen

 

Geeft u uw werknemer bij ontslag een ontslagvergoeding? Dan is dit loon uit vroegere dienstbetrekking. Is een ontslagvergoeding een regeling voor vervroegde uittreding (RVU-regeling), dan moet je  pseudo-eindheffing RVU betalen.

Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing

Met terugwerkende kracht wordt per 1 januari 2021 voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU-regelingen) de zogenoemde tijdelijke RVU-drempelvrijstelling ingevoerd. Dat betekent dat de pseudo-eindheffing van 52% voor u als werkgever tijdelijk en onder voorwaarden achterwege blijft, voor
zover de betalingen in het kader van de regeling voor vervroegde uitkering onder het bedrag van de
drempelvrijstelling blijven en worden uitgekeerd in de periode van 36 maanden voor de AOW-leeftijd.
(Zie handboek loonheffingen 2021 paragraaf 21.3.1.1)

Diverse voorbeelden inzake RVU worden in bijlage 3 van het handboek loonheffingen 2021 nader toegelicht.

 

RVU en Loket.nl

Uitkering beneden drempelvrijstelling

Als een uitkering inzake RVU/VUT beneden de drempelvrijstelling blijft dan kan hiervoor gewoon een reguliere verwerking plaats vinden. Je hoeft dan geen eindheffingscomponent te gebruiken. Is het loon uit vroeger dienstverband dan dien je uiteraard een nieuw dienstverband aan te maken met groene tabel. 
Gebruik voor de RVU/VUT uitkeringen code incidentele inkomstenverhouding 53 (uitkering in het kader van vervroegde uittreding).

Uitkering boven drempelvrijstelling

Is er sprake van een betaling boven de drempelvrijstelling dan kan bovenstaande procedure worden gevolgd.  Gebruik uiteraard ook nu code incidentele inkomstenverhouding 53.
De totale RVU/VUT uitkering (inclusief bedrag boven norm)  dient te worden betaald. (tabel of tarief component).
Daarnaast moet het bedrag boven drempelvrijstelling in een afzonderlijke eindheffing component worden ingevoerd.
Vanaf 17-01-2022 kun je hiervoor gebruik maken van component 1267 (RVU t.b.v. EH)

Berekening eindheffing RVU/VUT

Hieronder tref je een voorbeeld aan van een berekening waarbij we uit zijn gegaan van een eenmalige uitkering ad €10.000. 
We hebben vastgesteld dat deze uitkering de drempelvrijstelling met €4.000 overschrijdt.

Het totaal bedrag van de uitkering hebben we in dit voorbeeld onder component Eenmalige uitkering geboekt. Uiteraard kun je hiervoor ook een eigen component definiëren.
Daarnaast hebben we het bedrag boven de drempelvrijstelling onder component RVU T.B.V. EH geboekt.
Loket.nl berekent vervolgens het bedrag Eindheffing ad 52% en plaatst deze onder component
EH VUT/RVU (267). Dit is een standaard component waarvan de waarde ook in de loonaangifte wordt mee genomen. (zie AAN FISCUS)

mceclip6.gif

nb in bovenstaande berekening wordt 351 gebruikt ipv 1267. Gebruik vanaf 17-01-2022 component 1267.

Vanaf 8-10-2021 is het mogelijk om deze manier van verwerken in Loket.nl te gebruiken.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0