Uitbreiding AccountView koppeling (mogelijkheid tot automatisch aanleveren afwijkende periodes)

Volgen

Zoals gepland is vanaf 15 juni 2021 de mogelijkheid toegevoegd om afwijkende periodes automatisch aan AccountView aan te bieden. Voor meer informatie hieromtrent kan je hier terecht: https://helpdesk.loket.nl/hc/nl/articles/360008004159-Handleiding-journaalprofiel

 

Let op: De “BookDate”, waarmee AccountView het financieel boekjaar bepaalt, wordt standaard gevuld met de eerste dag van de betreffende verloningsperiode. Dit KAN ertoe leiden dat boekingen op een onverwachte manier geboekt worden in Accountview. Bijvoorbeeld bij het boeken van een 4 weken verloning met 13 periodes in een financieel jaar met 12 periodes of een financieel jaar dat niet begint en eindigt op de zelfde datums als het verloningsjaar.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0