Verlaging AWf-premie

Volgen

Vanaf 1 augustus 2021 worden de AWf-premies verlaagd. De lage premie zal gewijzigd worden van 2,7% naar 0,34% en de hoge premie zal van 7,7% naar 5,34% gaan.
Voor meer info over deze verlaging kun je de berichtgeving van de Belastingdienst raadplegen.

Voor de werkgevers die met 4-wekenverloning/weekverloning werken, zullen deze percentages vanaf 16 augustus gelden. (periode 9)
Herrekeningen die betrekking hebben op periodes voor 1 augustus/16 augustus, zullen met de oude premies berekend worden.

Waarom staat in het Overzicht inrichting salarisverwerking 16-8-2021 als ingangsdatum? 
Loket kent voor de landelijke SV-premies maar één ingangsdatum voor zowel de maand- als vierweken- en weekverloningen. 
Voor de berekening rekent Loket.nl met het geldende percentages aan het einde van een periode. Deze gegevens zijn in onze berekening bepalend voor de gehele periode. (maand-, vierweek- of weekverloning)
Voor de maandverloningen houden we dus over augustus rekening met het lagere (nieuwe) percentage. Dit is immers op 31-8 van toepassing.
Voor de 4-week verloningen moet t/m 15-8 (periode 8) nog gerekend worden met het hogere percentage. Vanaf periode 9 geldt hier pas het lagere percentage. Door deze toepassing voldoet ook deze berekening aan de criteria en wordt over periode 9 het juiste (lagere) percentage berekend.
Voor de weekverloningen is dit uiteraard ook van toepassing met ingang van week 33.

Dit blijkt tot verwarring te leiden. Helaas kunnen we hier geen aanpassing in doorvoeren.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0