Placeholders Qwoater

Volgen

Door specifieke placeholders te gebruiken, verwerk je bijvoorbeeld de voornaam, achternaam of geboortedatum op de juiste plaats in een template. De placeholders lezen de exacte waarde uit van het corresponderende veld in de Loket administratie. De placeholders zijn in het document te herkennen aan de tekst die tussen de volgende tekens staat: <Voorbeeld>

 Algemeen:

 Placeholder:

Datum

<AlgemeenDatumVandaag>

Datum

<AlgemeenDatumVandaagLang>

Peildatum *

<AlgemeenPeilDatum>

Peildatum *

<AlgemeenPeilDatumLang>

   

Werknemer:

 Placeholder:

Personeelsnummer

<WerknemerPersoneelsnummer>

Achternaam

<WerknemerAchternaam>

Roepnaam

<WerknemerRoepnaam>

Voorletters

<WerknemerVoorletters>

Straat

<WerknemerStraatnaam>

Nummer

<WerknemerHuisnummer>

Postcode

<WerknemerPostcode>

Plaats

<WerknemerPlaatsnaam>

Land

<WerknemerLand>

Titulatuur

<WerknemerTitulatuur>

Aanhef (kort)

<WerknemerAanhefKort>

Aanhef (lang)

<WerknemerAanhefLang>

Geboortedatum

<WerknemerGeboortedatum>

Geboortedatum

<WerknemerGeboortedatumLang>

Geboorteplaats

<WerknemerGeboorteplaats>

Afstand woon-werk

<WerknemerAfstandWoonWerk>

 BSN

<WerknemerBsn>

 Nationaliteit  <WerknemerNationaliteit>
 Geslacht  <WerknemerGeslacht>
 Telefoon <WerknemerTelefoon>
 Telefoon mobiel <WerknemerMobiel>
Email <WerknemerEmail>
Burgerlijke staat <WerknemerBurgerlijkeStaat>
   

Afdelingsmanager:

 Placeholder:

Achternaam

<AfdelingsmanagerAchternaam>

Voorletters

<AfdelingsmanagerVoorletters>

Ingangsdatum

<AfdelingIngangsdatum>

Ingangsdatum

<AfdelingIngangsdatumLang>

Einddatum

<AfdelingEinddatum>

Einddatum

 <AfdelingEinddatumLang>

   

Dienstverband:

 Placeholder:

Afdeling

<DienstverbandAfdeling>

Afdeling ID

<DienstverbandAfdelingNummer>

Functiegroep

<DienstverbandFunctieGroep>

Functie

<DienstverbandFunctie>

Afwijkende Functienaam

<DienstverbandFunctieAfwijkend>

Standaard Functienaam

<DienstverbandFunctieStandaard>

Standplaats

<DienstverbandStandplaats>

Verdelingseenheid

<DienstverbandVerdelingseenheid>

Verdelingseenheid ID

<DienstverbandVerdelingseenheidNummer>

Ingangsdatum arbeidstijd

<ArbeidstijdIngangsdatum>

Ingangsdatum arbeidstijd

<ArbeidstijdIngangsdatumLang>

Einddatum arbeidstijd

<ArbeidstijdEinddatum>

Einddatum arbeidstijd

<ArbeidstijdEinddatumLang>

Gem. Deeltijdfactor

 <ArbeidstijdGemDeeltijdfactor>

In dienst

<DienstverbandDatumInDienst>

In dienst

<DienstverbandDatumInDienstLang>

Historische datum in dienst

<DienstverbandDatumInDienstHistorisch>

Historische datum in dienst

<DienstverbandDatumInDienstHistorischLang>

Uit dienst

<DienstverbandDatumUitDienst>

Uit dienst

<DienstverbandDatumUitDienstLang>

Soort dienstverband

<DienstverbandSoort>

Aanstelling tot

<DienstverbandAanstellingTot>

Aanstelling tot

<DienstverbandAanstellingTotLang>

Aanstelling tot 1

<DienstverbandAanstellingTot1>

Aanstelling tot 1

<DienstverbandAanstellingTot1Lang>

Aanstelling tot 2

<DienstverbandAanstellingTot2>

Aanstelling tot 2

<DienstverbandAanstellingTot2Lang>

Aanstelling tot 3

<DienstverbandAanstellingTot3>

Aanstelling tot 3

<DienstverbandAanstellingTot3Lang>

Aanstelling tot 4

<DienstverbandAanstellingTot4>

Aanstelling tot 4

<DienstverbandAanstellingTot4Lang>

Aanstelling tot 5

<DienstverbandAanstellingTot5>

Aanstelling tot 5

<DienstverbandAanstellingTot5Lang>

Aanstelling tot 6

<DienstverbandAanstellingTot6>

Aanstelling tot 6

<DienstverbandAanstellingTot6Lang>

Uren per week

<DienstverbandUren>

CAO

<DienstverbandCAO>

Opzegtermijn WN

<DienstverbandOpzegtermijnWerknemer>

Opzegtermijn WG

<DienstverbandOpzegtermijnWerkgever>

IBAN nettoloon

<DienstverbandIBAN>

 Salarisperiodiek

 <DienstverbandPeriodeSalarisperiodiek>

 

 

Fiscaal:  Placeholder:
 Ingangsdatum  <FiscaleGegevensIngangsdatum>
 Ingangsdatum  <FiscaleGegevensIngangsdatumLang>
 Einddatum   <FiscaleGegevensEinddatum>
 Einddatum  < FiscaleGegevensEinddatumLang >
 Jaarloon  <FiscaleGegevensJaarloon>
Arbeidskorting  <FiscaleGegevensArbeidskortingToepassen>
   
   

Fiscaal (auto):

 Placeholder:

Ingangsdatum

<AutoIngangsdatum>

Ingangsdatum

<AutoIngangsdatumLang>

Einddatum

<AutoEinddatum>

Einddatum

<AutoEinddatumLang>

Kenteken

<AutoKenteken>

Bijtelling

<AutoBijtelling>

Reden geen bijtelling

<AutoRedengeenbijtelling>

Fiscale bijtelling

<AutoFiscalebijtelling>

Bijdrage prive gebruik

<AutoBijdrageprive>

 

 

Administratie:

 Placeholder:

Naam

<AdministratieNaam>

Straat

<AdministratieStraatnaam>

Nummer

<AdministratieHuisnummer>

Postcode

<AdministratiePostcode>

Plaats

<AdministratiePlaatsnaam>

Land

<AdministratieLand>

Contactpersoon

<AdministratieContactpersoon>

Telefoon

<AdministratieTelefoon>

 

 

Werkgever:

 Placeholder:

Naam

<WerkgeverNaam>

Straat

<WerkgeverStraatnaam>

Nummer

<WerkgeverHuisnummer>

Postcode

<WerkgeverPostcode>

Plaats

<WerkgeverPlaatsnaam>

Land

<WerkgeverLand>

Contactpersoon

<WerkgeverEmail>

Telefoon

<WerkgeverTelefoon>

KvK nummer

 <WerkgeverKvknummer>

Werkgeverlogo ****

<WerkgeverLogo>

 

 

Beloning:

 Placeholder:

Ingangsdatum

<BeloningIngangsdatum>

Ingangsdatum

<BeloningIngangsdatumLang>

Einddatum

<BeloningEinddatum>

Einddatum

<BeloningEinddatumLang>

Basisloon **

<BeloningBasisloon>

 Parttime loon bij opgave Gemiddelde deeltijdfactor ***

 <BeloningBasisloonGemDeeltijdfactor> 

 Basisloon alleen   bedrag

 <BeloningBasisloonAlleenBedrag>

Basisloon voorgaande periode **

<BeloningBasisloonVoorgaand>

Nettoloon **

<BeloningNettoloon>

Nettoloon voorgaande periode **

<BeloningNettoloonVoorgaand>

Loonkosten **

<BeloningLoonkosten>

Loonkosten voorgaande periode **

<BeloningLoonkostenVoorgaand>

Salarisschaal

<BeloningSalarisschaal>

Schaalcel

<BeloningSalarisschaalcel>

 

 

 

 

 

 

Ziekmelding:

Placeholder:

 Ingangsdatum

 <ZiekmeldingDatumGemeld>

 Ingangsdatum  <ZiekmeldingDatumGemeldLang>

 

 

Toeslagen:

 Placeholder:

Woon-werk vergoeding (368) *

<NettobetalingWoonWerkOnb368>

Reiskosten vergoeding (367) *

<NettobetalingReiskstOnbel367>

Onkostenvergoeding (366)    *

<NettobetalingOnkstvergOnbel366>

Pers.toeslag (284)                  *

<BrutovergoedingPersToeslag284>

 

* De laatste 4 op basis van peildatum, die je kunt opgeven bij het genereren van een document via Dienstverband > HRM > Documentgeneratie > Genereer document. Het betreft vaste toeslagen die vastliggen op dienstverbandniveau.

 

** Bij deze placeholders wordt de eenheid van de beloning (per uur/maand/4-weken) automatisch toegevoegd achter de beloning. Je hoeft dit dus niet op te nemen in de template.

 

*** Het parttime loon wordt niet in Loket.nl opgegeven, maar wordt berekend aan de hand van de deeltijdfactor tijdens de loonverwerking.
Om toch het parttime loon te kunnen gebruiken, zou je het product Salarisverwerking PGGM kunnen laten koppelen. Hierdoor komt het veld Gem. Deeltijdfactor beschikbaar in de rubriek Arbeidstijd en kun je het gemiddeld parttime percentage opgeven.

 

**** In Loket.nl is het mogelijk om het logo van een werkgever op te nemen. Het in Loket.nl opgenomen logo kan tevens worden opgenomen in templates tbv documentgeneratie dossiervorming ( alleen mogelijk in het nieuwe Loket.nl), zie onderstaande beschrijving.

 

Afbeelding placeholder ingeven

1) Zet een willekeurige afbeelding in je Word-template (Invoegen -> Afbeeldingen -> Dit apparaat)

Afbeelding1.jpg

2) Pas de maten van de afbeelding-placeholder aan naar wens (afbeeldingsindeling -> Hoogte/breedte

2.jpg

 

3) Corrigeer de naam van de afbeeldings-placeholder naar WerkgeverLogo (Afbeeldingsindeling -> Selectiedeelvenster)

3.jpg

 

Na het genereren van het document zal nu voortaan het logo wat in Loket.nl is opgenomen als bedrijfslogo in het document getoond worden. Zie onderstaand voorbeeld.

4.jpg 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0