Update 23-4-2020

Volgen

Vanavond vindt er een update van Loket.nl plaats. Loket.nl zal rond 21.30 uur korte tijd niet beschikbaar zijn. We leveren o.a. het volgende issue op:

 

Tabblad Gebruikers in alle gevallen weer zichtbaar

Bij het openen van de administratie in een apart tabblad ontbrak na het navigeren naar de werkgever de menuoptie Gebruikers.  Ook voor SSO gebruikers was de menuoptie Gebruikers niet in alle gevallen zichtbaar. We hebben dit opgelost.

Rekentool transitievergoeding

  • We hebben de berekening van de duur van het dienstverband aangescherpt.
    De arbeidsduur wordt op de volgende manier bepaald: het aantal hele jaren + (het resterend aantal maanden / 12) + (het resterende aantal dagen / totaal aantal dagen in de laatste maand /12) 
  • Ook de fout bij het bepalen van de deeltijdfactor is opgelost. 
  • Indien bij een dienstverband een van de rubrieken IsFamilieVanEigenaar, IsdirecteurGrootAandeelhouder of IsVorigeEigenaar de waarde onbekend  voor kwam kon er voor dat dienstverband geen transitievergoeding worden berekend. Ook dat is weer mogelijk.

Aanpassingen  berekening gemiddelde ORT 

  • Loket.nl verhoogt, indien dit zo is ingericht, bij opname van Verlof het loon over deze verlof uren. (Gemiddelde ORT over afgelopen 6 maanden) (zie het helpdeskportaal )
    Wettelijk dient in deze situaties ook over het afrekenen van niet opgenomen vakantie uren (nabetaald verlof component 27) de gemiddelde ORT te worden afgerekend. Hierop is de berekening aangepast.
  • Uren onbetaald verzuim zullen voortaan uit de telling van het aantal uren buiten beschouwing worden gelaten. Deze tellen niet meer mee voor het vaststellen van het totaal aantal uren.
  • Meeruren (component 28) zullen voortaan in de telling van het aantal uren worden meegenomen. Ze tellen voortaan mee voor het vaststellen van het totaal aantal uren.

 Mogelijk hebben deze aanpassingen herrekeningen tot gevolg.

Fondsberekening 53e week

Na de update van vorige week werd er voor enkele fondsberekeningen per abuis geen rekening meer gehouden met de 53e week. Dat is nu hersteld. Dat ging met name om de BPL en Slagers. 

Verwijderen gebruiker vereenvoudigd

In het geval je een gebruiker wilde verwijderen en er waren nog openstaande signalen aanwezig dan was dit niet mogelijk. Een behoorlijk irritatiepunt. Verwijder je nu een gebruiker met openstaande signalen dan verschijnt de volgende melding: Indien deze gebruiker wordt verwijderd, zullen ook de openstaande signalen worden afgesloten. Bevestig om door te gaan. Kies je vervolgens voor Ok dan verwijder je de gebruiker inclusief signalen.

FTP versie 5.0

We hebben weer een groot aantal rubrieken toegevoegd aan de FTP dataset, versie 5.0 is een feit. Alle aanpassingen staan beschreven in dit artikel. Wil je over na deze nieuwe versie? Laat het ons weten via een ticket. Maakt een externe partij gebruik van de FTP dataset dan zal de eventuele update via deze partij verlopen.

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0