FTP Versie 5

Volgen

Inleiding

Het is al enige tijd mogelijk een export van een deel van de gegevens van loket.nl in de vorm van CSV-bestanden te downloaden. Dit noemen we de FTP datadump.
Hier is een nieuwe versie van beschikbaar namelijk versie 5. Hieronder zijn de aanpassingen ten opzichte van de voorgaande versie voor je opgesomd.

Aanpassingen

 • Dienstverband (nieuwe rubrieken)
  • Ziek uit dienst
  • Salarisschaalsignalen
  • Schriftelijke arbeidsovereenkomst
  • Datum ingang contract onbepaalde tijd
  • Reden einde dienstverband aangifte
  • DienstverbandQuid
 • ExcassoLoonslag (nieuwe tabel)
 • ExcassoBeslagvrijevoet (nieuwe tabel)
 • Fiscaal (nieuwe rubrieken)
  • Inwoner van
  • Code loonbelastingtabel
  • Afwijkende BijzondereKostenVergoeding Percentage
 • Persoon (nieuwe rubrieken)
  • PersoonQuid
 • Verloning (nieuwe rubrieken)
  • GebruikerVerzoek
  • GebruikerAfgehandeld
 • VerwijderdeVerloning (nieuwe rubrieken)
  • GebruikerVerwijderd
 • Werkgever (nieuwe rubrieken)
  • WerkgeverQuid
 • WerkgeverUlsa (nieuwe rubrieken)
  • BIC
  • TotaalSepa
  • Korte naam
  • Automatisch schonen
  • Administratieomschrijving
 • WerknemerAfwijkendeAwfPremie (nieuwe tabel)
  • Werknemer afwijkende AWF premie toegevoegd
 • WerknemerDiversen (nieuwe rubrieken)
  • Indicatie BBL
  • Noriskpolis
  • Caocode Inlener
  • Jaarurennorm
 • WerknemerFondsGrondslag (nieuwe tabel)
 • Werktijd (nieuwe rubrieken)
  • Contractcode
  • Gemiddeld aantal uren per week
 • AutomatischVerwerkenData (nieuwe tabel)
 • VerlofRegeling (nieuwe tabel)
 • Pensioenaangifte (nieuwe tabellen)
  • upa-pensioenaangifte, apg-pensioenaangifte en pensioenaangifte
 • Loonaangiftebericht
  Let op: Deze gegevensgroep wordt voortaan opnieuw aangeboden indien de volgende datums vallen in de periode waarover de ftp data wordt aangeboden : DatumAanmaak, DatumGoedkeuring, DatumVerzending.  In vorige versies was dit alleen maar ingeval van DatumAanmaak.
 • LoonaangifteTijdvak
  • Uitbreiding naar aanleiding van WAB
 • LoonaangifteInkomstenverhouding
  • Uitbreiding naar aanleiding van WAB
 • Teams
  • Uitbreiding met autorisatieset
  • Rechten op teamniveau toegevoegd (nieuwe tabel)
  • Team gebruikers toegevoegd (nieuwe tabel)
 • Gebruikers
  • Gebruikers toegevoegd (nieuwe tabel)
  • Rechten op gebruikersniveau toegevoegd (nieuwe tabel)
  • Gebruiker – werkgever koppeling toegevoegd (nieuwe tabel)
  • Gebruiker – werkgever rechten toegevoegd (nieuwe tabel)
 • Externe applicatie (nieuwe tabel)
  • Externe applicatie gegevens toegevoegd
 • In de tabellen loonresultaat, Loonresultaatcorrectiegrondslag, Werknemercumulatiebeginjaar en JournaalV2RunResultaat vervalt de rubriek “Personeelsnummer”

Voor het wijzigen van de FTP datadump versie verwijzen we je naar 'FTP Wijzigen Frequentie en / of Versie'

Een overzicht en het datamodel vind je in onderstaande bijlagen.

 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0