Leaflet Verlof

Volgen

Werkgevers ondersteunen bij een eenvoudige en efficiënte verlofregistratie? Met verlof in Loket.nl zijn werkgevers minder tijd kwijt aan de vrije tijd van hun medewerkers. De voordelen van de verlofregistratie staan benoemd in onze leaflet. Wil je deze leaflet delen met je klanten? Dan hebben we alvast een voorbeeldtekstje geschreven die je kunt gebruiken in je communicatie (bijvoorbeeld in nieuwsbrieven of op social media). 

 

Voorbeeldtekst: 

Neem afscheid van verlofverzoeken via e-mail of losse briefjes. Met het verlof in Loket.nl hebben je medewerkers altijd inzicht in hun actuele verlofsaldo en kunnen ze eenvoudig online een verlofaanvraag indienen. Als leidinggevende kun je de aanvragen met behulp van een overzichtelijke verlofkalender goedkeuren of afwijzen. Met die verlofkalender heb je namelijk altijd inzicht in de bezetting van je afdeling. Na het goedkeuren van een aanvraag wordt automatisch het eerst aflopende verlofsoort afgeschreven. Meer weten? Download de leaflet verlof van Loket.nl. 

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0